Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie klinkt als nieuw te ontwikkelen regelgeving. Maar klimaatbestendig en waterrobuust inrichten kan nu ook. Het moet alleen een  vanzelfsprekend onderdeel van ruimtelijke (her)ontwikkelingen worden.

Waterbeschikbaarheid

Stad en land met koeien

Kans op wateroverlast

Merwedestraat onder water

Verdringingsreeks bij watertekort

Lage waterstand Rijn

Hemelwateroverlast in de woning

Water kan vanaf de openbare weg of via particulier riool een woning instromen.

Watertoets en oppervlaktewater

Water borgen is een opgave in elke schakel van de RO-keten.

Bergingsgebieden

Paarden in Rivier

Watertoets en grondwater

Door onbekendheid wordt de rol van grondwater in de RO-keten vaak vergeten bij de watertoets.

Noodoverloopgebieden

Doorlaat