Schema waterregelgeving

Naast de Waterwet is ook andere regelgeving van belang voor het waterbeheer. Dit schema geeft een overzicht van relevante regelgeving voor water. Ook de relaties tussen de verschillende Europese richtlijnen, wetten en onderliggende regelgeving is weergegeven.

schema_regelgeving_water-600