Stapsgewijs: reguliere procedure Wabo

Op deze pagina vindt u een stapsgewijze procedureweergave voor een te verlenen vergunning. Het gaat om een omgevingsvergunning op basis van de reguliere procedure uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

De linker kolom geeft de procedurele fases weer. In de bovenste rij staan de wetten waarin de procedurele fases hun basis vinden. De meest rechtse kolom geeft als resultaat een samenvatting van de gehele procedurestap weer. Klik op de kopjes in de tabel om de wettelijke achtergrondinformatie per procedurestap en per wet te zien. Op de pagina overzicht: reguliere procedure Wabo vindt u in het kort alle belangrijke handelingen.

Aanvraag

Awb

Wabo

Inhoud
aanvraag

Basis Aanvulling Resultaat
Indiening
aanvraag
Basis Aanvulling Resultaat
Bevestiging
aanvraag
Basis Aanvulling Resultaat
Kennisgeving - Basis Resultaat
Aanvraag buiten
behandeling laten
Basis - Resultaat

Beslissing op aanvraag

Awb

Wabo

Beslistermijn en
beslissing op aanvraag
Basis Aanvulling Resultaat
Omgevingsvergunning
van rechtswege
Basis Aanvulling Resultaat
Kennisgeving Basis Aanvulling Resultaat

Bezwaar

Awb

Wabo

Inwerkingtreding Basis Afwijking Resultaat
Bezwaar Basis - Resultaat
Voorlopige
voorziening
Basis Aanvulling Resultaat
Horen Basis - Resultaat
Beslistermijn en
beslissing op bezwaar
Basis - Resultaat
Bekendmaking
beslissing op bezwaar
Basis - Resultaat

Beroep

Awb

Wabo

Beroep Basis - Resultaat
Voorlopige
voorziening
Basis Aanvulling Resultaat
Relevante stukken
en verweerschrift
Basis - Resultaat
Verschijning
ter zitting
Basis - Resultaat
Uitspraak Basis - Resultaat

Hoger beroep

Awb

Wabo

Hoger
beroep
Basis - Resultaat
Voorlopige
voorziening
Basis Aanvulling Resultaat
Relevante stukken
en verweerschrift
Basis - Resultaat
Verschijning
ter zitting
Basis - Resultaat
Uitspraak Basis - Resultaat