Wet milieubeheer

De Wet milieubeheer (Wm) is in Nederland de basis voor regels over alle milieu-aspecten bij bedrijven en burgers. De wet geeft aan dat het milieu moet worden beschermd. Milieu effecten moeten zoveel mogelijk worden tegengegaan. De Wm vormt de basis voor het beleid:

  • over het omgaan met stoffen
  • voor het omgaan met afval en afvalwater

Maar met name ook om te voorkomen dat er afval of afvalwater ontstaat.

De Wm verplicht gemeenten om beleid te maken over inzameling van  afvalwater in de gemeente. Net als dat een gemeente dat ook moet hebben voor afvalstoffen. Provincies moeten een milieuplan hebben waarin een relatie is gelegd met het  regionale waterplan. In het regionaal waterplan stelt de provincie het beleid voor de regionale waterkwaliteit vast.