Legionella in drinkwater

Voor drinkwater en warm tapwater zijn er de Drinkwaterwet en bijbehorende Drinkwaterbesluit en Drinkwaterregeling. Deze zijn sinds 1 juli 2011 van kracht. Daarnaast is er sinds 1 januari 2019 de Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater.

Waterinstallaties die gebruikt worden bij bedrijfsprocessen zoals vernevelingsinstallaties in kassen en autowasstraten, of groentewassers vallen onder de Arbeidsomstandigheden wet- en regelgeving.

Met name voor wat betreft legionellapreventie in drinkwater is er het Drinkwaterbesluit. De Inspectie Leefomgeving en Transport is bevoegd gezag voor de Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit en -regeling en kan vragen beantwoorden.

De Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater wordt  aangepast i.v.m. eisen voor complexen met zorgwoningen. De geplande inwerkingtreding is eind 2021.

U kunt de volgende documenten downloaden:

Links naar informatieve websites:

Wet - en regelgeving: