Legionella in drinkwater

Voor drinkwater en warm tapwater zijn er de Drinkwaterwet en bijbehorende Drinkwaterbesluit en Drinkwaterregeling. Daarnaast is er de Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater. Deze zijn allemaal sinds 1 juli 2011 van kracht.

Waterinstallaties die gebruikt worden bij bedrijfsprocessen zoals vernevelingsinstallaties in kassen en autowasstraten, of groentewassers vallen onder de Arbeidsomstandigheden wet- en regelgeving.

Met name voor wat betreft legionellapreventie in drinkwater is er het Drinkwaterbesluit. De Inspectie Leefomgeving en Transport is bevoegd gezag voor de Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit en -regeling en kan vragen beantwoorden.

De Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater wordt nu en in de loop van 2020 aangepast i.v.m. eisen voor complexen met zorgwoningen. De geplande inwerkingtreding is 2021.

U kunt de volgende documenten downloaden:

Links naar informatieve websites:

Wet - en regelgeving: