Training Toezicht houden bij natte koeltorens

Een natte koeltoren, is dat mijn bevoegdheid? Hoe herken ik die? Hoe werkt die eigenlijk? Vormt die dan een risico?

Natte koeltorens vallen sinds 2008 onder de Wet milieubeheer. Sinds 2010 zijn de regels er voor opgenomen in Activiteitenbesluit en - Regeling. Gemeenten, provincies en Regionale Uitvoeringsdiensten zouden daar toezicht op moeten houden. Vooral om de risico's van besmetting naar de omgeving te voorkomen. Kennis van onder andere de installaties en waterbehandeling is daarvoor een vereiste.

Doelgroep

Iedere vergunningverlener, toezichthouder of beleidsmedewerker, die bedrijven met natte koeltorens op het grondgebied heeft en de consequenties daarvan wil (her)kennen.

Resultaat

Een training waarna u:

  • Kennis en inzicht heeft van de risico's, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van het in bedrijf hebben van natte koeltorens
  • In staat bent om een inspectie van een natte koeltoren op locatie uit te voeren
  • Een risicoanalyse en beheersplan kunt beoordelen
  • Een melding van een nieuwe natte koeltoren kunt beoordelen

Programma

Aan de orde komen:

  • De werking en risico's van natte koeltorens en het opsporen en herkennen ervan
  • Een toezichtsbezoek aan een koeltoren
  • Gebruik van de Atlas Leefomgeving voor de opsporing / inventarisatie
  • De toepasselijke wettelijke voorschriften en betrokken partijen
  • Overige aspecten, zoals de behandeling van ingebrachte casuïstiek, de organisatie van het toezicht

Tijdens de training wordt een koeltorenlocatie bezocht en is aandacht voor legionellabacteriën, waterbehandeling, waterbemonstering en analyse en lozingen en de calamiteitenaanpak.

Studiewijze

Voorafgaand aan de training vindt telefonisch en/of per e-mail een intake plaats. Hierbij vragen wij naar persoonlijke ervaring met koeltorens en wat u specifiek wilt weten. Ook mag u een eigen casus inbrengen.

In deze training ligt de nadruk op inzicht in de werking van natte koeltorens en de daarmee samenhangende legionellaproblematiek.
De training wordt gegeven door ervaringsexpert op dit vakgebied: Jan Rullens van Kenniscentrum InfoMil en, zo mogelijk, een praktijkdeskundige uit den lande.

Heeft u de training gevolgd, dan ontvangt u een bewijs van deelname van de OmgevingsAcademie NL.

Vereiste voorkennis

U heeft kennis van artikel 3.16a van het Activiteitenbesluit en daarbij behorende artikelen van de Activiteitenregeling. Ook bent u bekend met de checklists (OD NZKG) zoals die op de InfoMil pagina over natte koeltorens en proceswater staan.

Duur, kosten en locatie

Deze training duurt 1 dag en vindt plaats nabij een Koeltoren locatie.
De kosten van deze training bedragen € 620,- (excl. btw) per persoon inclusief trainingsmateriaal en dagarrangement.

Een in company training behoort tot de (maatwerk)mogelijkheden.


Duur, kosten en locatie.

Deze training duurt 1 dag (van 9.00 tot 16.30 uur) en vindt plaats bij Rijkswaterstaat in Utrecht. De kosten bedragen  € 620,- (exclusief btw) inclusief trainingsmateriaal en dagarrangement.

Interesse

U kunt uw interesse in deze training kenbaar maken via onderstaande link.

Ik heb interesse in deze training

Bij voldoende belangstelling zal er een cursusdatum vastgesteld worden. Het Omac-team neemt dan contact met u op.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een incompanytraining?

Of heeft u vragen over de training?

Neem contact met ons op