Noord-Brabant: extra aandacht voor Natte Koeltorens

Het inventariseren, verifiëren en controleren van de aanwezige natte- en open koeltorens vormt de hoofdmoot.

Wat doet een natte koeltoren?

Een natte koeltoren koelt een gebouw of een industrieel proces door water te vernevelen. Die waternevel kan legionellabacteriën bevatten en via de uitstootpluim terechtkomen in de lucht. Ook in de lucht die mensen in de wijde omgeving kunnen inademen. Als legionellabacteriën in je longen terechtkomen kunnen deze gevaarlijk zijn. Uit een inventarisatie van het RIVM blijkt dat de registratie en het toezicht op natte koeltorens nog voor verbetering vatbaar is.

Inmiddels is er de Atlas Leefomgeving waarin alle tot nu toe bekende natte koeltorens zichtbaar zijn en andere kunnen worden geregistreerd.