Toezicht natte koeltorens naar Omgevingsdiensten/RUD's

Op 1 juli 2017 trad het gewijzigde Besluit omgevingsrecht (Bor) in werking. De publicatie van het besluit staat in Staatsblad 193 - 2017. Bijlage IV legt het Basis Taken Pakket (BTP) voor de omgevingsdiensten en RUD's verder uit. Categorie 6 onder sub h vermeldt: Het in werking hebben van een natte koeltoren (zoals bedoeld in paragraaf 3.2.5 Activiteitenbesluit).

Is er in een inrichting een natte koeltoren aanwezig? Dan valt het toezicht op de gehele inrichting onder het Basis Taken Pakket (BTP). Deze informatie staat in de toelichting van het Staatsblad.

Ook een type A bedrijf met een natte koeltoren valt daar dus onder. Dit komt omdat de aanwezigheid van de koeltoren meteen van het type A bedrijf een type B bedrijf maakt.

Omgevingsdienst krijgt er een taak bij

Door de wijziging van het Besluit omgevingsrecht krijgt de Omgevingsdienst er een taak erbij. De Omgevingsdienst of RUD wordt namelijk bronhouder voor deze koeltorens in de Atlas Leefomgeving.

Gemeente (of provincie) blijven wel het bevoegd gezag.
Gemeenten en provincies zullen de dossieroverdracht zo snel mogelijk moeten organiseren.

Wilt u meer weten? Bekijk dan ook de pagina Natte koeltorens en proceswater.