ILT sluit convenant met ZKN

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) gaan samenwerken. Dit doen zij om de wet- en regelgeving waarop het toezicht van de ILT betrekking heeft, op te nemen in het ZKN keurmerk.

Het gaat om de Drinkwaterwet en drinkwaterbesluit, in het kader daarvan is een zorginstelling wettelijk verplicht preventieve maatregelen te nemen tegen legionella. Daarnaast gaat het om de Wet vervoer gevaarlijke stoffen. Zowel het vervoeren als het aanbieden van vervoer van medisch afval en verzending van patiënten- en diagnostische monsters moet voldoen aan specifieke regelgeving.

De ILT sluit ketenconvenanten met bijvoorbeeld brancheorganisaties, certificeerders, verladers, opdrachtgevers van transport en logistieke partijen. Hierin staan afspraken over de wijze waarop de organisaties omgaan met bedrijven die onder het toezicht vallen van de inspectie. De ILT wil met het afsluiten van convenanten organisaties stimuleren om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen voor het toezicht op de naleving van wet- en regelgeving. Hierdoor kan de ILT zich meer richten op organisaties die de naleving van wet- en regelgeving onvoldoende geborgd hebben.

ZKN is de brancheorganisatie voor zelfstandige klinieken in Nederland. ZKN vertegenwoordigt 180 zelfstandige klinieken die onder andere de volgende specialismen aanbieden: oogheelkunde, orthopedie, dermatologie, plastische chirurgie en gynaecologie.