RIVM waarschuwt voor gebrekkig toezicht op koeltorens

Gebrekkig toezicht door het bevoegde gezag (gemeente of provincie of omgevingsdienst) kan leiden tot gevaar voor de leefomgeving. Met name kan dan een verhoogd risico ontstaan voor legionellabesmettingen door natte Koeltorens.