Overheden voor overheden

In deze rubriek krijgen milieu-ambtenaren de kans om door hen zelf ontwikkelde producten te plaatsen. Dit kan handig en nuttig zijn voor andere overheden. Bij ieder product wordt een korte beschrijving gegeven, de naam en organisatie van de opsteller met e-mailadres voor eventuele opmerkingen en vragen.

Heeft u ook zo'n handig, zelf ontwikkeld product, laat het ons weten. InfoMil beslist uiteindelijk of een product wordt geplaatst en in welke vorm dat gebeurt.

De hulpmiddelen hierna zijn opgesteld door de DCMR, contactpersoon is mevrouw Yvonne Jansen (yvonne.jansen@dcmr.nl).

De controlehulpmiddelen hieronder zijn samengesteld door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied in samenwerking met GGD: de contactpersoon is mevrouw E. Joosten (els.joosten@odnzkg.nl).