O8 De hoeveelheid VOS hergebruikt buiten de activiteit

O8 staat voor de hoeveelheid organische oplosmiddelen (met inbegrip van organische oplosmiddelen in preparaten) die intern wordt opgewerkt, maar niet opnieuw in dezelfde activiteit wordt ingebracht.

Dit houdt in dat het gaat om VOS die binnen de ene activiteit met oplosmiddelen worden teruggewonnen (bijvoorbeeld door destillatie in de eigen inrichting) maar in een andere activiteit (al dan niet vallend onder afdeling 2.11) of buiten de inrichting weer worden toegepast. Valt deze andere activiteit binnen hetzelfde bedrijf ook onder afdeling 2.11, dan geldt de hoeveelheid hergebruikt oplosmiddel als input (I1) voor deze andere activiteit met oplosmiddelen.

Oplosmiddelen (zoals spoelthinners) die worden aangeboden voor opwerking buiten de inrichting worden gerekend tot VOS in afval, O6 (zie hoofdstuk 4.5). Deze thinners hebben net als overig afval een negatieve economische waarde.

De hoeveelheid hergebruikt VOS kan uit de bedrijfsadministratie worden afgeleid.