I2 De oplosmiddelen die worden teruggewonnen en in het proces hergebruikt

De hoeveelheid oplosmiddelen die in de inrichting wordt teruggewonnen en weer voor dezelfde activiteit wordt ingezet wordt I2 genoemd. De hergebruikte oplosmiddelen moeten telkens worden meegerekend, als het hergebruik in hetzelfde bedrijf plaatsvindt.

Er is echter alleen sprake van I2 (hergebruik van oplosmiddelen binnen de activiteit) als een bedrijf oplosmiddelen uit een activiteit intern opwerkt en weer in het bedrijf inzet voor dezelfde activiteit. Oplosmiddelen die het bedrijf extern laat opwerken, terugneemt en binnen het bedrijf inzet voor dezelfde activiteit worden niet gerekend onder I2, maar onder I1.