O7 De hoeveelheid VOS in product

O7 staat voor de hoeveelheid organische oplosmiddelen (met inbegrip van oplosmiddelen in preparaten) die een bedrijf als product of als onderdeel van een product met handelswaarde verkoopt, of die bestemd is om te worden verkocht.

Deze hoeveelheid kan in de praktijk slechts bij vier activiteiten als O7 worden berekend, te weten: de heatsetrotatie-offsetdruk (activiteit 1), de vervaardiging van coatingpreparaten, lak, inkt en kleefstoffen (activiteit 17), de bewerking van rubber (activiteit 18) en de vervaardiging van geneesmiddelen (activiteit 20).

Bij deze activiteiten hoeft de hoeveelheid oplosmiddelen in het product niet als diffuse emissie te worden gerekend. De waarde van O7 kan worden afgeleid uit de hoeveelheid geproduceerd product en het oplosmiddelgehalte van het product.

O7 (kg/jaar) = hoeveelheid geproduceerd product (kg/jaar) x oplosmiddelgehalte product (%)