5.3 Regime 3: emissiegrenswaarden als percentage van de oplosmiddelinput

Bij sommige activiteiten kan een bedrijf aan afdeling 2.11 van het Activiteitenbesluit voldoen door toetsing aan de totale emissiegrenswaarden als percentage van de oplosmiddelinput.

De totale emissiegrenswaarden kunnen worden gehanteerd als een bedrijf kiest voor een brongerichte aanpak (het volgen van een reductieprogramma), maar ook wanneer het bedrijf besluit via nageschakelde technieken aan de emissiegrenswaarden te voldoen.

Hier wordt beschreven hoe een bedrijf kan aantonen dat aan de emissiegrenswaarden wordt voldaan. Als bij deze activiteiten wordt gewerkt met R-stoffen moet het bedrijf ook voldoen aan de eisen voor deze stoffen (zie hoofdstuk 5.6).