Wijze van meten van VOS bij oplosmiddeleninstallaties

Kwantitatieve meting van concentratie VOS in afgassen en in de luchttoevoer : FID

Meting van de totale hoeveelheid VOS in de afgassen kan het beste plaatsvinden met behulp van vlamionisatiedetectie (FID: flame inonisation detection) volgens NEN-EN 12619. Met deze methode wordt de concentratie VOS bepaald in mg C/m³; zo kan direct getoetst worden of aan de emissiegrenswaarde voor VOS in de afgassen wordt voldaan.

Om uit deze afgasconcentratie de afgasemissie te berekenen (in kg VOS/jaar), is nog aanvullende informatie nodig over de hoeveelheid koolstof per kg geëmitteerde VOS (de C-factor), het debiet en de emissietijd. Hieronder gaan we nader in op de bepaling van de debiet, de emissietijd en de C-factor. Hoofdstuk 6.3 gaat dieper in op de C-factor.

O5: VOS verwijderd door nageschakelde techniek

Is er een naverbrander aanwezig, dan kan voor bepaling van de hoeveelheid VOS in de luchttoevoer dezelfde methode gebruikt worden als voor bepaling van de hoeveelheid VOS in de afgassen. De hoeveelheid VOS in de luchttoevoer geeft vervolgens, verminderd met de hoeveelheid VOS in de afgassen, de hoeveelheid VOS die door de nageschakelde techniek is verwijderd.

In het kader van de oplosmiddelenboekhouding wordt deze hoeveelheid O5 genoemd. Berekening van O5 is nodig als de diffuse en/of de totale emissies via berekening worden vastgesteld. O5 wordt bepaald in kg VOS/jaar, en daarvoor is het nodig ook de C-factor, het debiet en de emissietijd te bepalen. Zie hoofdstuk 4.5 voor de berekening van O5.

Debiet

Meting van het debiet is nodig om uit het verschil in de afgasconcentratie voor en na de nageschakelde techniek (in combinatie met de emissietijd) de verwijderde hoeveelheid VOS in kg/jaar af te leiden. De meting kan het best gelijktijdig met de afgasconcentratiemeting plaatsvinden.

Emissietijd

Bepaling van de emissietijd is nodig om uit het verschil in de afgasconcentratie voor en na de nageschakelde techniek (in combinatie met het debiet) de verwijderde hoeveelheid VOS in kg/jaar te berekenen. Als emissietijd geldt alleen die tijd waarin de activiteit ook daadwerkelijk plaatsvindt; om de emissietijd vast te stellen, kunnen bijvoorbeeld urentellers op de afzuiginstallatie gebruikt worden. Daarbij moet wel bedacht worden dat de tijd dat de afzuiging aanstaat vaak langer is dan de tijd dat de activiteit daadwerkelijk plaatsvindt.

C-factor

Bij meting van de concentratie VOS in afgassen of de luchttoevoer met behulp van vlamionisatiedetectie (FID), volgens  NEN-EN 12619, wordt de afgasconcentratie uitgedrukt in een gewichtshoeveelheid C/m³. Om uit deze concentratie in kg C/m³ een concentratie in kg VOS/m³ te berekenen, kan de C-factor worden gebruikt. Hoofdstuk 6.3 gaat hier uitgebreid op in en bevat een tabel met C-factoren van veelgebruikte oplosmiddelen.