Emissies van H-stoffen meten

Als een bedrijf ook H-stoffen emitteert, moet de totale massastroom van H-stoffen (in gram VOS/uur) in de gereinigde luchtstroom worden bepaald, zie hoofdstuk 5.6. Voor bepaling van de concentratie van H-stoffen kan men gebruik maken van adsorptie op Tenax of koolbuisjes, in combinatie met GC-MS of een gelijkwaardige methode. Zie voor een toelichting hoofdstuk 6.2.

Binnen de groep van H-stoffen geldt een onderscheid tussen enerzijds VOS met de aanduidingen H340, H350, H350i of H360f en anderzijds H341 of H351.

Van beide groepen moet de totale massastroom en de VOS-concentratie worden weergegeven. Om de totale massastroom af te leiden uit de gemeten concentratie aan H-stoffen, moet de concentratie gerelateerd worden aan het debiet en de tijd dat de H-stoffen worden geëmitteerd.