Luchtvoorschriften voor onderhoud en reparatie aan pleziervaartuigen

Op deze pagina staan de luchtvoorschriften die gelden voor onderhoud en reparatie van pleziervaartuig. Daarnaast kunnen bij de onderhoudswerkplaats ook voorschriften van belang zijn voor het bewerken van hout, kunststof en metaal.

Voorschriften voor de locatie

Verspanende en thermische bewerkingen en mechanische eindafwerking van metalen en laswerkzaamheden mag in de buitenlucht. Verfspuitwerkzaamheden waarbij verf met een nevelspuit wordt opgebracht, moeten in een daartoe bestemde ruimte plaatsvinden.

Gedragsregels

De eigenaar van de jachthaven moet gedragsregels opstellen en zorgen dat booteigenaren hier kennis van kan nemen.

Bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden moet rekening worden gehouden met windkracht en windrichting, bijvoorbeeld door:

  • het spannen van zeilen
  • door schuren alleen nat of met afzuiging uit te voeren

Onderhoud en reparatie mag niet in de buitenlucht, als voorkomen van verwaaien door ongunstige windomstandigheden niet mogelijk is.

Stofafzuiging

De eigenaar van de jachthaven moet er voor zorgen dat bij het machinaal schuren stofafzuiging wordt toegepast. Hierbij wordt het stof opgevangen in een stofzak.


pleziervaartuigen