Handleiding luchtemissies bij bedrijven

Doel en toepassingsgebied

Deze handleiding geeft een toelichting op de voorschriften uit het Activiteitenbesluit die gelden voor luchtemissies van bedrijven. De handleiding bevat een stappenplan waarmee het bevoegd gezag kan bepalen welke voorschriften gelden in een bepaalde situatie. Ook beschrijft de handleiding de mogelijkheden voor afwijken van de voorschriften in het Activiteitenbesluit. Daarnaast geeft de handleiding in de informatie over de luchtemissie beperkende technieken en maatregelen voor op- en overslag van stuifgevoelige stoffen.

De doelgroep van deze handleiding is in de eerste plaats het bevoegd gezag. Daarnaast kunnen ook bedrijven en burgers deze handleiding gebruiken. De webpagina’s zijn toepasbaar bij vergunningverlening, maatwerk vanuit het Activiteitenbesluit en toezicht.

Actualiteit en beheer

InfoMil beheert deze handleiding in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De handleiding is alleen digitaal beschikbaar via de website. De handleiding is geen statisch document. InfoMil zal onderdelen actualiseren zodat de handleiding aansluit bij veranderende wet- en regelgeving.

Status

De onderliggende webpagina’s hebben de status van een informatiedocument. Ze geven een toelichting op de luchtvoorschriften uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling. Ze hebben dus geen wettelijk status.

Pdf-versie

Met de pdf-knop kunt u eenvoudig een pdf-bestand maken van elk gewenst deel van de handleiding. De pdf-knop pdf-knop zit onderin de pagina van de website.

De handleiding is de opvolger van de Nederlandse Emissie Richtlijn (NeR). De vervallen NeR blijft wel beschikbaar als pdf op de pagina NeR archief.