Begrippenlijst - Letter z

Op deze pagina staat een uitleg van begrippen uit deze handleiding. Klik hieronder op de beginletter van het gezochte begrip.

Begrippen geur: zie begrippenlijst Handleiding geur


Zie ookMinimalisatieverplichting

De minimalisatieverplichting houdt in dat het bedrijf blijvend naar een nulemissie streeft.

Referentie zuurstofpercentage

Bepaald specfiek zuurstofpercentage in de afgassen waarnaar de emissieconcentraties vóór toetsing moeten worden omgerekend.

Zuurstofpercentage

Zuurstofgehalte in de afgassen. Is van belang voor het bepalen van de emissieconcentratie. Het omrekenen van emissieconcentraties van een gemeten (actueel) naar een referentie zuurstofpercentage gebeurt met de formule:

Cx = Cm * (20,94-Ox)/(20,94-Om)

Cx:  concentratie bij het referentie zuurstofpercentage Ox (in droog rookgas)
Cm:  concentratie bij het gemeten zuurstofpercentage Om (in droog rookgas)
Oxreferentie zuurstofpercentage
Om:  gemeten zuurstofpercentage
20,94 : zuurstofpercentage in droge lucht