Zie ookControlevorm

Het Activiteitenbesluit kent als controlevormen afzonderlijke metingen, continue metingen en het gebruik van emissierelevante parameters (ERP's).

ERP's (emissierelevante parameters)

Meetbare of berekenbare grootheden die in directe of indirecte relatie staan met de te beoordelen emissies. ERPs bestaan uit de categorieën A en B.

  • Een categorie A ERP geeft, zo nodig na kalibratie, een kwantitatief beeld van de emissie. Een categorie A ERP kan de meting van een stof vereenvoudigen of zelfs geheel vervangen.
  • Een categorie B ERP geeft een indruk van de werking van techniek / proces. Daarmee geeft de categorie B ERP een kwalitatief beeld van de emissie.