Begrippenlijst - Storingsfactor

Op deze pagina staat een uitleg van begrippen uit deze handleiding. Klik hieronder op de beginletter van het gezochte begrip.

Begrippen geur: zie begrippenlijst Handleiding geur


Zie ookGrensmassastroom

Een drempelwaarde per stofklasse, uitgedrukt in g/uur. Boven de drempelwaarde wordt de emissie als relevant beschouwd.

Stofklasse

Onderverdeling binnen een stofcategorie op basis van vergelijkbare (toxicologische) eigenschappen.

Stofcategorie

Clustering van stoffen op basis van vergelijkbare fysische en/of chemische eigenschappen. Onderscheiden worden:

  • ZZS: zeer zorgwekkende stoffen, de minimalisatieverplichte stoffen
  • S: zwevende deeltjes, uitgedrukt als totaal stof
  • sO: stofvormige organische stoffen
  • sA: stofvormige anorganische stoffen
  • gA: gas- of dampvormige anorganische stoffen
  • gO: gas- of dampvormig organisch, met uitzondering van methaan