Zie ookCarcinogene stof (of kankerverwekkende stof)

Stoffen en mengsels die kanker veroorzaken of de incidentie van kanker doen toenemen.

Mutageen

Mutagene stoffen veroorzaken een permanente verandering in de hoeveelheid of de structuur van het genetisch materiaal in een cel.

Reprotoxisch

Reprotoxische stoffen zijnstoffen met een mogelijk effect op de voortplanting en op de ontwikkeling van een ongeboren vrucht. De effecten kunnen zijn bij mensen, maar ook bij dieren of planten.