Opzet factsheets

Stofemissies kunnen plaatsvinden bij diverse activiteiten en handelingen. De belangrijkste hoofdactiviteiten zijn:

1. Opslag
2. Oppakken
3. Transport
4. Storten
5. Bewerken

Onderstaande figuur illustreert de samenhang tussen deze activiteiten. ‘Opslag van materiaal' richt zich op het bulkgoed dat stationair is opgeslagen in opslaghopen, silo's, hallen of vervoersmiddelen voor extern transport. Onder de noemer verladen vallen de activiteiten ‘oppakken' van het materiaal, het interne ‘transport' naar een andere plek en het ‘storten' van het materiaal. Daarnaast kunnen ook bewerkingen plaatsvinden.

Figuur hoofdactiviteiten

De hoofdactiviteiten kunnen op diverse wijzen, met verschillende technieken, worden uitgevoerd. Opslag kan bijvoorbeeld buiten, maar ook in een silo gebeuren. Daarom zijn voor ieder van de vijf hoofdactiviteiten diverse factsheets opgesteld met een toelichting op de verschillende mogelijke technieken. Dit zijn de techniek factsheets.

De omvang van de stofemissie wordt echter niet alleen bepaald door de keuze voor een bepaalde techniek, maar ook door de wijze van toepassing van de techniek (optimalisatie) en het al dan niet toepassen van algemene maatregelen. Daarom zijn er naast de techniek factsheets ook optimalisatie factsheets opgesteld, die aangeven hoe een techniek kan worden geoptimaliseerd, en maatregelen factsheets. De optimalisatie factsheets zijn altijd direct gekoppeld aan de techniek factsheet. De maatregelen factsheets zijn algemeen.