Overzicht bewerken

De beschikbare informatie waarop de factsheets bewerken zijn gebaseerd is redelijk algemeen van aard. Er worden van verschillende technieken specifieke toepassingen beschreven bij verschillende bedrijfstypen. Het is echter niet uit te sluiten dat deze technieken ook elders inzetbaar zijn. De informatie over de omvang van stofemissies is uiterst beperkt.

Voor beschikbare emissiekentallen wordt verwezen naar de database behorende bij NTA 8029 (Bepaling en registratie industriële fijnstofemissies). Over kosten zijn nagenoeg in zijn geheel geen cijfers beschikbaar. Kosten zullen overigens sterk kunnen verschillen in toepassing en omvang van de bewerkingen.


T4: Verkleinen

T5: Sorteren

T6: Mengen

M07 Monitoring/ M08 Milieuzorgsysteem

T4.1 Breken

optimalisatie

aanvullende maatregelen

T4.2 Shredderen

optimalisatie

aanvullende maatregelen

T4.3 Snijden

optimalisatie

aanvullende maatregelen

T4.4 Malen

aanvullende maatregelen

M06 Afzuiging

T5.1 Zeven

aanvullende maatregelen

vervanging door:

T5.5 Infrarood herkenning

T5.2 Magneet-scheiding

aanvullende maatregelen

vervanging door:

T5.5 Infrarood herkenning

T5.3 Wervelstroom-scheider

T5.4 Windziften

aanvullende maatregelen

M06 Afzuiging

T5.5 Infrarood herkenning

aanvullende maatregelen

T6.1 Verzetmachine

optimalisatie:

aanvullende maatregelen

vervanging door:

T6.2 Menglijn

aanvullende maatregelen

vervanging door:

T6.3 Roterende menger

T6.4 Menger met intern roerwerk

optimalisatie

aanvullende maatregelen

vervanging door:

T6.3 Roterende menger