Toelichting gebruik factsheets

De basis van de factsheets zijn de techniek factsheets, die vallen onder één van de hoofdactiviteiten. In deze factsheets is terug te vinden welke technieken mogelijk zijn om een bepaalde activiteit uit te voeren.

De factsheets geven informatie over de werking, de stofemissie, de bedrijfseffecten en -zekerheid, andere milieueffecten, de kosten en de kritische punten van de techniek.

In opbouw factsheets is een lege voorbeeld factsheet opgenomen met een toelichting per onderdeel.

Bij elke techniek factsheet is daarnaast aangegeven:

  • Of de techniek vervangen kan worden door een andere techniek, waarbij minder stofemissie vrijkomt: in dat geval wordt verwezen naar de betreffende alternatieve techniek factsheets
  • Of het mogelijk is de techniek te optimaliseren: in dat geval wordt verwezen naar de betreffende optimalisatie factsheet
  • Welke maatregelen aanvullend bij de handeling of techniek kunnen worden toegepast: in dat geval wordt verwezen naar de betreffende algemene maatregel factsheet

Overzicht factsheets

In het overzicht op- en overslag is per hoofdactiviteit (oppakken, transport, storten en opslag) een overzicht van de factsheets opgenomen waaruit de samenhang tussen de sheets kan worden bepaald.