Pré eco indicator 99

Doel van de eco-indicator 99 methode is het vergelijken van producten of het ontwerpen van meer milieuvriendelijke producten. De opzet van de ecoindicator methode verschilt behoorlijk van de VROM/CE, CML en VNCI methode. De waardebepaling van de emissies of de effecten op een milieuthema is de meest controversiële stap in een levenscyclus analyse procedure. Dit staat centraal in de eco-indicator 99 methode.

Milieuthema's

In de eco-indicator 99 methode is de waardebepaling vereenvoudigt door:

 • Verkleining van het aantal af te wegen milieuthema's
 • Zo concreet mogelijk maken van de te wegen thema's

Vanuit deze randvoorwaarde is de methode beperkt tot drie thema's:

 1. Menselijke gezondheid
 2. Ecosysteem kwaliteit
 3. Natuurlijke hulpbronnen

Berekening van schade aan de menselijke gezondheid

De berekening van schade aan de menselijke gezondheid gaat in vier stappen:

 1. Berekening verspreiding: relateren van de emissie aan een milieuconcentratie
 2. Berekening dosis: relateren van de (tijdelijke) milieuconcentratie aan een dosis
 3. Berekening effect: gebruikmaking van de dosis voor het berekenen van effecten op de gezondheid zoals longproblemen en kans op kanker
 4. Berekening schade: omrekening van de effecten naar 'years lived disabled' (YLD) en 'years life lost' (YLL)

Berekening van schade aan de kwaliteit van het ecosysteem

De berekening van schade aan de kwaliteit van het ecosysteem gaat in drie stappen:

 1. Berekening verspreiding: relateren van de emissie aan een milieuconcentratie
 2. Berekening effect: relateren van de concentraties aan toxische stress of toegenomen nutriënt- en zuurniveaus
 3. Berekening schade: relateren van de effecten aan potentieel verdwenen fracties planten

De tweede methode wordt gebruikt bij landgebruik en landgebruikveranderingen. Modellering vindt plaats op basis van empirische gegevens over de kwaliteit van het ecosysteem als functie van oppervlak en type landgebruik.

Berekening van schade aan natuurlijke hulpbronnen

De berekening van schade aan natuurlijke hulpbronnen gaat in twee stappen:

 1. Inschatting van de hoeveelheid natuurlijke hulpbronnen: relateren van de extractie aan een afname van de hoeveelheid
 2. Berekening van de schade aan de natuurlijke hulpbronnen: relateren van een afname van de concentratie van een natuurlijke hulpbron aan een toenemende inspanning voor het exploiteren van de natuurlijke hulpbron

Getal voor de schade

Resultaat van deze berekeningen is een getal voor de schade aan natuurlijke hulpbronnen, schade aan ecosystemen en schade aan de menselijke gezondheid. In deze methode zijn nog zeer grote lacunes in het vertalen van de effecten op een milieuthema naar schade aan de 'safe guard subjects'.

In de praktijk wordt de schade aan een 'safeguard subject' per emissie uitgedrukt in één getal:

 • DALY voor schade aan de menselijke gezondheid
 • PAF en PDF voor schade aan de kwaliteit van het ecosysteem
 • 'surplus energy' in MJ per kg extracted material voor de schade aan natuurlijke hulpbronnen

De schade veroorzaakt door één emissie aan een 'safeguard subject’ is de emissie in kilogrammen stof vermenigvuldigd met zijn karakterisatiefactoren. Hierdoor kan uiteindelijk de totale score op de drie 'safeguard subjects’ worden berekend.

Afweging van de drie milieuthema’s

In een laatste stap moeten deze drie categorieën worden genormaliseerd en tegenover elkaar afgewogen. Het afwegen van de drie verschillende schade categorieën kan worden gedaan door een panel procedure. Er zijn standaard weegfactoren beschikbaar die zijn verkregen met een dergelijke panel procedure.

De eco-indicator methode gaat verder dan de CML, VNCI en distance-to-target methode. De CML, VNCI en distance-to-target methode gaan niet verder dan het berekenen van de effecten van een emissie. Hierna vindt (eventueel) afweging van de verschillend effecten tegen elkaar plaats. Dit zijn zogenaamde mid-point methoden. De eco-indicator methode is een end-point methode.

Nadeel eco-indicator 99 methode

De eco-indicator 99 methode gebruikt bij het modelleren van de milieueffecten naar schade maar enkele schademechanismen. In de vertaling van een milieueffect naar schade gaat veel informatie verloren. Ook maakt de methode door het zeer gebrekkig berekenen van de schade impliciet een weging tussen de categorieën. Dit komt door het doorberekenen van de milieueffecten. Deze doorberekening is voor het ene milieueffect veel vollediger dan voor het andere milieueffect.

Complete beschrijving eco-indicator 99 methode

De complete beschrijving van de eco-indicator methode staat op de website van Pré Consultants. Pré Con-sultants levert tegen betaling ook software tools en levenscyclusanalyse gegevens.