Stappenplan beoordeling procesgeïntegreerde maatregelen

Dit stappenplan beschrijft de beoordeling voor procesgeïntegreerde maatregelen. Het gaat hierbij in de eerste plaats om emissies naar de lucht. De maatregelen hebben als doel om de emissies naar de lucht te verminderen. Het bevoegd gezag weegt bij het beoordelen van de maatregelen volgens de integrale afweging ook andere milieueffecten mee.

Het Europese referentiedocument over Economics and Cross Media Effects geeft ook informatie over de manier waarop het effect van milieumaatregelen integraal afgewogen kan worden.

stappenplan integrale afweging Toelichting stappenplan beoordeling procesgeïntegreerde maatregelen Toelichting stappenplan beoordeling procesgeïntegreerde maatregelen Toelichting stappenplan beoordeling procesgeïntegreerde maatregelen Toelichting stappenplan beoordeling procesgeïntegreerde maatregelen Toelichting stappenplan beoordeling procesgeïntegreerde maatregelen Toelichting stappenplan beoordeling procesgeïntegreerde maatregelen Toelichting stappenplan beoordeling procesgeïntegreerde maatregelen Toelichting stappenplan beoordeling procesgeïntegreerde maatregelen Toelichting stappenplan beoordeling procesgeïntegreerde maatregelen Toelichting stappenplan beoordeling procesgeïntegreerde maatregelen Toelichting stappenplan beoordeling procesgeïntegreerde maatregelen Toelichting stappenplan beoordeling procesgeïntegreerde maatregelen