Overzicht factsheets luchtemissiebeperkende technieken

Deze pagina geeft een overzicht van de luchtemissiebeperkende technieken. In dit overzicht kan op grond van een aantal parameters een eerste keus worden gemaakt. Voorbeelden van parameters zijn af te vangen component, het debiet of andere kritische procesvariabelen. Een * geeft aan dat de techniek primair bedoeld is voor een bepaalde verontreiniging. Is dit niet het geval, maar wordt deze verontreiniging wel (deels) met de techniek verwijderd, dan is dit aangegeven met een ‘#'.

Andere manieren om een selectie te maken tussen diverse luchtemissiebeperkende technieken zijn:

Factsheets luchtemissiebeperkende technieken

Naam techniek

Verwijderde componenten

Parameters

Droog stof

Nat stof

VOS

SO2

NOx

NH3

Anorga
nische gassen

Geur

Rende
ment [%]

Indicatief debiet toegepast [m3/uur]

Gravitatie scheiding:

Bezinkkamer

*

*

10 -90

100 - 100.000

Cycloon

*

*

5 - 99

1 - 100.000

Stofwassers:

Stofwasser (algemeen)

*

*

#

*

*

#

#

99

720 - 170.000

Sproeitoren

*

*

#

#

#

70 - 99

1.000 - 50.000

Venturi-wasser

*

*

#

*

#

#

50 -99

720 - 100.000

Filters:

Doekfilter

*

99,95

300 - 1.800.000

Keramisch filter

*

80 - 99,99

300 - 1.800.000

Tweetraps-stoffilter

*

Tot 75.000

Absoluut-filter

*

99,99- 99,999

100 - 360

Mistfilter

*

#

#

<99

<150.000

Droge elektro-statische filter

*

*

97 - >99,9

1.800 - 2.000.000

Natte elektro-statische filter

*

*

97 - 99

1.800 - 9.000.000

Condensatie:

Condensor

#

*

#

*

60 -90

100 - 100.000

Cryocon-densatie

*

>99

<5.000

Adsorptie

Adsorptie (algemeen)

*

*

*

80 - 95

100 - 100.000

Adsorptie actief kool

*

*

*

80 - 98

100 - 1.000.000

Adsorptie zeolieten

*

*

*

*

80 - 99

<100.000

Adsorptie polymeren

*

*

95 - 98

-

Droge kalkinjectie

*

*

10 - 95

10.000 - 300.000

Semi droge kalkinjectie

*

*

85 - >90

<1.000.000

Absorptie

Gaswasser

#

#

*

*

*

*

30 - 99

50 - 500.000

Zure gaswasser

#

#

*

*

*

*

80 - 99

50 - 500.000

Alkalische gaswasser

#

#

*

*

*

*

90 - 99

50 - 500.000

Gaswasser alkalisch- oxidatief

*

80 - 90

50 - 500.000

Biologische reiniging:

Biofiltratie

*

*

70 - 95

100 - 100.000

Biotrickling

*

*

*

*

70 - 99

1.000 - 500.000

Biologische wasser

*

*

*

*

70 - 95

-

Moving bed trickling filter

*

*

*

80 - >98

5.000 - 40.000

Thermische oxidatie:

Thermische naver-brander

#

*

*

98 - 99,9

90 - 86.000

Katalytische naver-brander

#

*

*

80 - 99

90 - 90.000

Fakkel

*

>99

<1.800.000

Koude oxidatie:

Ionisatie

#

#

*

80 - 99,9

20 - 200.000

Foto Oxidatie

*

*

#

*

80 -98

2.000 - 60.000

Chemische reductie:

Selectieve niet-katalytische reductie

*

*

40 -70

<200.000

Selectieve katalytische reductie

*

*

80 - 97

<1.000.000

Niet selectieve katalytische reductie

#

*

*

90 - 98

<35.000

Overige technieken:

Membraam-filtratie

*

*

99,9

<3.000