Foto oxidatie/UV-oxidatie

Natuurlijk vervangingsmoment

Nee

Toepasbaarheid

Foto oxidatie is vooral geschikt voor discontinue processen met lage concentraties verontreinigingen, bijvoorbeeld:

 • Coatinginstallaties
 • Waterzuiveringsinstallaties
 • Afvalverwerkingsinstallaties
 • Fermentatieprocessen
 • Voedingsmiddelenindustrie
componenten

Verwijderde componenten

Verwijderings- efficiëntie1, %

Restemissie,

mg/m03

Validatiekengetal

VOS

95

25 – 50

1

H2S, NH3, amines, mercaptanen

< 98

-

1

Geur

80 – 98

-

1

1 Afhankelijk van de specifieke configuratie en bedrijfscondities. Waarden zijn in principe gebaseerd op halfuursgemiddelde waarden.

randvoorwaarden

Debiet, m03/uur

2.000 – 58.000 (in theorie weinig kritisch)

Temperatuur, oC

< 60

Druk

Atmosferisch

Drukval, mbar

-

Vochtgehalte, %

< 85 (max. dauwpunt, geen nevel)

Ingaande concentratie:

VOS, mg/m03

< 500

H2S, NH3, amines, mercaptanen, ppm

< 50

Stof

Bij voorkeur stofverwijdering

Beschrijving

De te reinigen gasstroom wordt door een reactiekamer geleid en bestraald met UV-golven (100 – 280 nm). Deze straling zorgt voor een afbraak van de ongewenste stoffen. Deze afbraak gebeurt op 2 manieren:

 1. Rechtstreekse fotolyse; stoffen als VOS, NH3, H2S en amines worden rechtstreeks door de straling afgebroken.
 2. Oxidatie door reactieve zuurstofradicalen; de aanwezigheid van hoog reactieve zuurstofradicalen oxideren componenten die niet door de fotolyse worden afgebroken, en ook reactieproducten voortkomend uit de fotolyse.

Principeschema

Foto oxydatie

Financiële aspecten

Investeringen, EUR/1.000 m03/uur

5.000 - 7.000

Operationele kosten, EUR/kg VOS verwijderd

3 – 25

Personeel

-

Hulp en reststoffen, EUR/1000 m03/uur

UV-lampen: 0,06 – 0,2 (levensduur circa 8.000 uur)

Eventueel katalysator (actief kool): 0,06 – 0,12

Energieverbruik, kW/1000 m03/uur

0,3 – 1,5 lampvermogen

Kostenbepalende parameters

Lampen, katalysator

Baten

Geen

Uitgebreide beschrijving

Varianten

Sommige leveranciers plaatsen een katalysator (actief kool) of een tweede set lampen met een andere golflengte na de eerste foto oxidatiestap voor zo’n hoog mogelijke reinigingsgraad. Deze extra stap zorgt er ook voor het niet weggereageerde ozon af te breken tot zuurstof.

Installatie: ontwerp en onderhoud

Verwachte levensduur van UV-lampen bedraagt ongeveer 8.000 uur en moeten dan worden vervangen.

Monitoring

Geurmetingen vereisen een zeer specifieke aanpak. Voor details wordt hier naar de NeR paragraaf 3.6 en bijlage 4.7 verwezen.

Voor- en nadelen milieu

Specifieke voordelen

 • Compact en modulair systeem
 • Bijna geen opstarttijd
 • Werking bij lage temperatuur
 • Laag energieverbruik
 • Geluidsarm

Specifieke nadelen

Niet geschikt voor hoge concentraties vervuiling.

Hulpstoffen

Indien van toepassing katalysator.

Cross Media Effects

Het afgas kan niet weggereageerde ozon bevatten. Maar onder normale condities wordt ozon snel afgebroken tot zuurstof. Alleen bij de UV-lampen komt afval vrij.

Informatiebron

 1. Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR) paragraaf 3.6 en bijlage 4.7, 2008
 2. Gids luchtzuiveringstechnieken, VITO 2004/IMS/R/066
 3. Dutch Association of Cost Engineers, editie 25, November 2006