Gaswasser alkalisch-oxydatief/Basisch-oxidatieve gaswasser

Natuurlijk vervangingsmoment

Nee

Toepasbaarheid

De alkalische-oxidatieve wasser wordt toegepast in de volgende sectoren:

 • Voedingsmiddelenindustrie
 • Mengvoederfabrikanten
 • Slachthuizen
 • Geurstoffenproductie
 • Textielindustrie

Bij gebruik van NaOCl bij lage pH kunnen toxische chloordampen ontstaan. Daarom kan bij toepassing van NaOCl best een basische wasser nageschakeld worden om de chloordampen af te vangen.

componenten

Verwijderde componenten

Verwijderings- efficiëntie1, %

Restemissie

Validatiekengetal

geur

80 - 90

Zeer situatiespecifiek

3

1 Afhankelijk van de specifieke configuratie, bedrijfscondities en reagens. Waarden zijn in principe gebaseerd op halfuursgemiddelde waarden.

randvoorwaarden

Debiet, m03/uur

50 – 500.000

Temperatuur, ºC

5 – 80

Druk

atmosferisch

Drukval, mbar

Een tiental

Vochtgehalte

Geen beperkingen

Ingaande concentratie, mg/ m03

Stof

< 10

Beschrijving

Voor de algemene werking van de gaswasser wordt verwezen naar het informatieblad "wassing algemeen’’. Basisch oxidatieve gaswassing wordt vooral ingezet voor geurbestrijding. Hierbij worden de organische geurcomponenten in alkalisch milieu, bij pH 7 - 10, geoxideerd. Als sterke oxidant wordt natriumhypochloriet (NaOCl), kaliumpermanganaat (KMnO4) of waterstofperoxide (H2O2) gebruikt. Bij kaliumpermanganaat wordt er MnO2 gevormd dat periodiek uit de wasvloeistof moet verwijderd worden. Bij hypochloriet zijn dit chloriden en bij waterstofperoxiden worden geen bijproducten gevormd. Waterstofperoxide is een minder sterk oxidant dan hypochloriet of permanganaat. Vooral bij geurverwijdering, omdat dit complex kan zijn wat betreft de samenstelling van de geurcomponenten, is het aan te bevelen eerst testen op kleinere schaal uit te voeren om de verwijderingsefficiëntie specifiek te bepalen. Als amines aanwezig zijn in de afgassen is het aangewezen om eerst een zure wassing uit te voeren om de vorming van chlooramines te vermijden.

Principeschema

Basisch-oxidatievegaswasser

Financiële aspecten

Investeringen, EUR/1.000 m03/uur

10.000 – 35.000, sterk afhankelijk van de uitvoering

Operationele kosten

-

Personeel, mandag per week

Circa 0,5 - 1

Hulp en reststoffen

Afhankelijk van toegepaste chemicaliën

Energieverbruik, kWh/1.000 m03 / uur

0,2 – 1

Kostenbepalende parameters

Debiet, reagentia en type geurcomponenten

Baten

Geen

Uitgebreide beschrijving

Varianten

Meestroom- , kruisstroom- en tegenstroomwassers. Zie ook ‘Gaswasser (algemeen)’. In geval van H2S-wassing kan een twee torensysteem worden toegepast: eerst een basische en dan een oxidatieve wassing. Dit leidt tot hogere investeringskosten, maar lagere operationele kosten, omdat de hoeveelheid (duur) hypochloriet op deze manier drastisch wordt gereduceerd.

Installatie: ontwerp en onderhoud

Bij de ontwerpen van de alkalische wasser wordt vooral kunststof als constructiemateriaal gebruikt. Inhoud: 1 - 5 (m03/1.000 m03/uur). Het verwijderingsrendement is afhankelijk van de oxideerbaarheid van de componenten en de verblijftijd in de wasser. Een verhoging van de verblijftijd vereist een grotere installatie en hogere investeringskosten. Pilotproeven zijn essentieel om tot een goed ontwerp te komen.

Monitoring

Geurmetingen vereisen een zeer specifieke aanpak. Voor details wordt hier naar de NeR paragraaf 3.6 en bijlage 4.7 verwezen. Routinemetingen moeten gaan over de drukval, suppletie waterstroom, recycle stroom, de reagensstroom en de pH, temperatuur en geleidbaarheid van de uitgaande waterstroom. Zie ook onder hulpstoffen (dosering reagentia).

Voor- en nadelen milieu

Specifieke voordelen

 • Relatief hoog verwijderingsrendement voor geurstoffen.

Specifieke nadelen

 • Gebruik van sterke oxidanten vereist de nodige veiligheidsvoorzieningen en speciale uitvoering van de installatie.

Hulpstoffen

 • Water
 • Base: natronloog
 • Oxidans: natriumhypochloriet, kaliumpermanganaat, waterstofperoxide, en andere

De dosering van de reagentia kan het best gebeuren door middel van een doorgedreven automatisering om een constante goede werking te verkrijgen en om het reagensverbruik te minimaliseren. Het oxidans wordt steeds in een bepaalde overmaat gedoseerd.

Cross Media Effects

Afvalwater en restemissies.

In een wasser met NaOCl kunnen bij lage pH toxische chloordampen ontstaan. Daarom kan bij toepassing van NaOCl best een basische wasser nageschakeld worden om de chloordampen af te vangen.

Informatiebron

 1. Beschrijving van luchtemissiebeperkende technieken, L26 InfoMil/Tauw, maart 2000
 2. Gids luchtzuiveringstechnieken, VITO 2004/IMS/R/066
 3. IPPC Reference document on Best Available Techniques in Common Waste Water and Waste Gas Treatment / Management Systems in the Chemical Sector, February 2003
 4. http://www.epa.gov/ttn/catc/dir1/fventuri.pdf
 5. http://www.frtr.gov/matrix2/section4/4-60.html
 6. Dutch Association of Cost Engineers, editie 25, November 2006
 7. Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR) paragraaf 3.6 en bijlage 4.7, 2008
 8. Leveranciersinformatie: Pure Air Solutions, DMT Milieutechnologie.