Mistfilter/Demister/Aërosolfilter/Diepbedfilter

Toepasbaarheid

Mistfilters maken vaak integraal deel uit van andere technieken, bijvoorbeeld een gaswasser. Breed toepassingsgebied voor het verwijderen van vervuiling in de vorm van druppels en aërosolen na stoomketels en gaswassers in de:

 • Chemische industrie
 • Textielindustrie
 • Voedingsmiddelenindustrie
 • Kunststofverwerking
componenten

Verwijderde componenten

Verwijderings-efficiëntie1, %

Restemissie, mg/m03

Validatiekengetal

Stof, druppels en aërosolen

< 99%

-

1

1 Afhankelijk van de specifieke configuratie en bedrijfscondities. Waarden zijn in principe gebaseerd op halfuursgemiddelde waarden.

randvoorwaarden

Debiet, m03/h

tot 150.000

Temperatuur, °C

< 170

Druk

-

Drukval, mbar

normaal tot 25 (tot 90 bij hoge belading)

Gehalte aërosolen, g/m03

Enkele

Stof, mg/m03

< 1

Beschrijving

De meeste mistfilters zijn geweven elementen van metaal of synthetisch materiaal. De filters werken op het principe van mechanisch afvangen en zijn afhankelijk van de snelheid waarmee de deeltjes of druppels het filter passeren. Het rendement van mistfilters kan oplopen tot 99% voor stof en aërosolen. Filterelementen met een kleinere maaswijdte voor stofvangst (1 - 3 µm) zijn efficiënter voor de kleinste druppels, maar de kans op verstopping wordt daardoor groter.

Voor de afscheiding van kleverige stoffen, vetten of visceuze vloeistoffen kunnen verwisselbare filters worden toegepast. Bij vetdampen kan het filter verstoppen als er stolling optreedt als gevolg van temperatuurverlaging.

Principeschema

Mistfilter

Financiële aspecten

Investeringen, EUR/ 1.000 m03/h

< 2.300

Operationele kosten, EUR/jaar

2.500 + (450 * flow/1.000)

Personeel, uur/week

Circa 2

Hulp en reststoffen, EUR per jaar/1.000 m03/h

250 tot 600 (filtermateriaal)

Energieverbruik, kWh/1.000 m03/h

Energieverbruik is afhankelijk van de drukval over het filtersysteem

Kostenbepalende parameters

Debiet, drukval, filterelement

Baten

Geen

Uitgebreide beschrijving

Varianten
Naast de mistfilters gebaseerd op geweven elementen van metaal of synthetisch materiaal zijn er ook varianten gebaseerd op speciaal ontworpen pakkingen of gebogen lamellen.

Installatie: ontwerp en onderhoud
Materiaalkeuze: Staal
Dimensioneringsgrondslag: gasdebiet en filterbelasting
Wanneer de mistfilter druppels en aërosolen afvangt, kan deze zelfreinigend zijn door het weglopende vloeistof. Als dit niet het geval is, moet het filter worden gespoeld.

Monitoring
De drukval na iedere filterstap dient afzonderlijk te worden gemeten om de werking van het filter te kunnen bepalen.

Voor- en nadelen milieu

Specifieke voordelen

 • Zelfreinigend bij afvangst van vloeistoffen
 • Geschikt voor filtratie van vloeibare aërosolen

Specifieke nadelen

 • Vervuilde wasvloeistof bij reiniging van de filter
 • Kans op hoge drukvallen bij afvangst van vaste stofdeeltjes
 • Kans op verstopping door vaste stoffen en vettige dampen

Hulpstoffen

 • Filtermedium
 • Indien van toepassing wasvloeistof voor reiniging.

Cross Media Effects
Wasvloeistof met afgevangen stof en vervuild filtermateriaal moeten afhankelijk van de stof worden behandeld als afval.

Informatiebron

 1. Beschrijving van luchtemissiebeperkende technieken, L26 InfoMil/Tauw, maart 2000
 2. Gids luchtzuiveringstechnieken, VITO 2004/IMS/R/066
 3. IPPC BREF, Waste Water and Waste Gas Treatment, 2003