Natte Elektrostatisch filter/Natte E-filter/Natte ESP/Natte Elektrostatische Precipitator/Elektrofilter

Natte Elektrostatisch filter/Natte E-filter/Natte ESP/Natte Elektrostatische Precipitator/Elektrofilter

Natuurlijk vervangingsmoment

Nee

Toepasbaarheid

De voornaamste toepassingsgebieden zijn kleinschalige rookgasreinigingssystemen in de metaalindustrie en de chemische industrie waar droge elektrostatische filters niet toereikend zijn zoals bij nat en plakkerig materiaal, brandbare en explosieve mengsels en materiaal met een hoge weerstand. Het wordt ook toegepast als kwikverwijdering bij afvalverbrandingsinstallaties.

Componenten

Verwijderde componenten

Verwijderings- efficiëntie1, %

Restemissie,

mg/m03

Validatie
kengetal

Stof, aërosolen

97 – 99

niet bekend

1

1 Afhankelijk van de specifieke configuratie en bedrijfscondities. Waarden zijn in principe gebaseerd op halfuursgemiddelde waarden.

Randvoorwaarden

Debiet, m03/uur

180.000 – 900.000 (plaatfilter)

1.800 – 180.000 (pijpfilter)

Temperatuur, °C

80 - 90

Druk

Atmosferisch

Drukval, mbar

Enkele

Stof, g/m03

2 - 110 (plaatfilter)

1 – 10 (pijpfilter)

Beschrijving

Een natte elektrostatische filter bestaat uit één of meer kamers waarover het te reinigen gas gelijkmatig wordt verdeeld. Dit gebeurt door middel van een gasverdeelscherm. Het filter is opgebouwd uit een aantal onafhankelijk van elkaar werkende, in serie geplaatste elektroden. De Natte Elektrostatisch Filter werkt hetzelfde als de droge variant, maar de verzamelelektroden worden niet geklopt, maar de afgevangen stof wordt door middel van een spoelvloeistof verwijderd. De aangevoerde lucht dient ook voorafgaand te worden bevochtigd.

Er zijn twee typen natte elektrostatische filters:

  • De plaatfilter waarbij het gas horizontaal langs plaatmateriaal wordt gevoerd;
  • De pijpfilter waarbij het gas verticaal door buizen wordt gevoerd.

Nat elektrostatisch filter

Financiële aspecten

Investeringen, EUR/1.000 m03/uur

60.000 – 300.000 (systemen van 30.000 – 200.000 m03/uur)

Operationele kosten

0,05 – 0,1 (systemen groter dan 50.000 m03/uur)

Personeel, uur/dag

circa 0,25 (onderhoud elektrodes)

Hulp en reststoffen, EUR/ton

Verwerkingskost van het afgescheiden stof is afhankelijk van de aard van de reststof.

Bij recycling afval: 0.

Inert afval: circa 75

Gevaarlijk afval: 150 – 250

Energieverbruik, kW/1.000/m03/uur

0,2 – 1 (inclusief ventilator)

Kostenbepalende parameters

Debiet, stofconcentratie, rendement

Baten

Eventueel hergebruik afgescheiden stof