Polymeer adsorptie

Natuurlijk vervangingsmoment

Nee

Toepasbaarheid

Wordt toegepast in bijvoorbeeld de houtverwerkende industrie.

componenten

Verwijderde componenten

Verwijderings- efficiëntie1, %

Restemissie,

ppm

Validatiekengetal

VOS
Formaldehyde

95 – 98
niet bekend

10 – 200
< 1

1
1

1 Afhankelijk van de specifieke configuratie en bedrijfscondities. Waarden zijn in principe gebaseerd op halfuursgemiddelde waarden.

Randvoorwaarden

1 Bij regeneratie moet de temperatuur boven het kookpunt van de VOS liggen, maar onder het smeltpunt van het polymeer.
2 Concentratie VOS maximaal 25% van de onderste explosiegrens (LEL).


Debiet
-

Temperatuur

Lage temperatuur1

Druk
-

Vochtgehalte

Minder kritisch dan bij actief kool (zie factsheet)

Stof

Lage concentratie ter voorkoming verstoppingen

Ingaande concentratie: VOS, ppm

500 – 2.000 2

Beschrijving

Bij adsorptie op polymeren wordt als adsorbens een polymeer gebruikt in de vorm van plastic bolletjes. Het polymeer kost ongeveer 20 maal meer dan actieve kool. Om deze reden worden polymeren enkel gebruikt bij regeneratieve toepassingen. Bij de productie van polymeren ontstaan poriën van verschillende grootte. De kleinste poriën van een polymeer zijn echter nog groter dan de microporiën van actieve kool. Polymeren hebben een lage selectiviteit naar VOS-adsorptie. Elk type polymeer heeft wel specifieke VOS waarvoor de adsorptie beter is. Polymeren hebben ook een hoge adsorptiecapaciteit. Het polymeer wordt in een vast bed gebruikt om de VOS af te vangen. De verzadiging en evolutie van de adsorptiezone is dezelfde als bij actieve kool (zie Factsheet Adsorptie actief kool). Polymeren hebben een lineaire adsorptie-isotherm. Dit wil zeggen dat hun adsorptiecapaciteit evenredig stijgt met de (partiaal)druk van de VOS in de afgassen. Hoe hoger de druk van de afgassen en hoe hoger de concentratie in de afgassen, hoe meer VOS per kg polymeer kan worden opgenomen. Uitgebreide informatie over adsorptie is te vinden in de Factsheet ‘Adsorptie algemeen’.

Principeschema

Polymeer adsorptie

Financiële aspecten

Investeringen

Weinig informatie beschikbaar

Operationele kosten

Weinig informatie beschikbaar

Personeel

Weinig informatie beschikbaar

Hulp en reststoffen, EUR/kg

20 - 100 (vervangen polymeer)

Energieverbruik, kWh/1.000 m03/uur

minimaal

Kostenbepalende parameters 
-
Baten
-

Uitgebreide beschrijving

Polymeren kunnen samen met actieve kool en zeoliet worden gebruikt. Dit kan zowel in serie waarbij de polymeren in een eerste trap de hoge concentraties en de zeolieten in een tweede trap de lage concentraties afvangen als in een gemengd bed. Weinig informatie beschikbaar.De efficiency van het systeem kan worden bepaald door het monitoren van de concentraties voor en na het filter. Vluchtige organische stoffen (VOS) kunnen worden gemeten als totaal koolstof door een vlam-ionisatie detector. Een kwalitatieve emissie analyse kan worden gemaakt door het analyseren van samples met GC/MS.

Varianten

-

Installatie: ontwerp en onderhoud

-

Monitoring

-

Voor- en nadelen milieu

Periodieke vervanging van het polymeer is zeer sporadisch nodig als het als een regeneratieve systeem wordt toegepast.Bij vervanging van het adsorbens moet het verwijderde polymeer worden vernietigd, daarbij komen emissies vrij.

Specifieke voordelen

 • Simpele en robuuste technologie
 • Makkelijke desorptie van de VOS
 • Hoge adsorptiecapaciteit
 • Geen neiging tot katalytische reacties die leiden tot zelfontbranding
 • Lange levensduur
 • Weinig vochtgevoelig
 • Geschikt voor discontinue processen
 • Gemakkelijk onderhoud
 • Gemakkelijke plaatsing

Specifieke nadelen

 • Stof kan voor verstoppingen zorgen
 • Mengsels van componenten kunnen voor een snelle doorslag zorgen
 • Hoge initiële kostprijs

Hulpstoffen

-

Cross Media Effects

-

Informatiebron

 1. Beschrijving van luchtemissiebeperkende technieken, L26 InfoMil/Tauw, maart 2000
 2. Gids luchtzuiveringstechnieken, VITO 2004/IMS/R/066
 3. US EPA CACT Air Pollution Control Technology Factsheet