Niet selectieve katalytische reductie/NSCR

Niet selectieve katalytische reductie / NSCR

Natuurlijk vervangingsmoment

Nee

Toepasbaarheid

NSCR wordt voornamelijk toegepast in de auto-industrie. Het wordt ook toegepast waar de verbranding stoichiometrisch is zoals bij stationaire motoren voor energieopwekking of aandrijving (niet voor dieselmotoren in verband met de hoeveelheid zuurstof). Het kan ook worden toegepast bij de productie van inerte gassen en in de chemiesector, zoals salpeterzuurproductie.

Vanwege het lage rendement worden stoichiometrische motoren in stationaire toepassingen nog maar weinig toegepast.

Componenten
Verwijderde componenten Verwijderingsefficiëntie1, % Restemissie, mg/m03 Validatiekengetal
NOX 90 – 98 50 3

1 Afhankelijk van de specifieke configuratie en bedrijfscondities. Waarden zijn in principe gebaseerd op halfuursgemiddelde waarden.

Randvoorwaarden

Debiet, m03/uur

< 34.000

Temperatuur, 0C

375 – 825

Druk, bar

< 8

Drukval

Geen info

Vochtgehalte

Idem

Stof

Idem

Ingaande concentratie:

Zuurstof, %

NOX, mg/m03

CO, mg/m03

VOS, ppm


0,2 – 0,7


4.000 – 8.000


3.000 – 6.000


1.000 – 2.000

Beschrijving

Niet Selectieve Katalytische Reductie (NSCR) zet de stoffen CO, NOx en VOS om in CO2, N2 en/of H2O met behulp van een katalysator. Omdat onverbrande VOS als reagens wordt gebruikt, behoeft deze techniek geen injectie van extra reagens (maar ook ammoniak of ureum wordt gebruikt). Het is hiervoor wel vereist dat de gassen niet meer dan 0,5% zuurstof bevatten. De gebruikte katalysatoren zijn meestal op basis van platina.

Principeschema

Brandstof

Financiële aspecten

Investeringen, EUR

15.000 – 250.000, sterk afhankelijk van motorgrootte (80 – 8.000 pk)

Operationele kosten, EUR

69.000 – 244.000, sterk afhankelijk van motorgrootte (80 – 8.000 pk)1

Personeel, dagen/jaar

Geen

Hulp en reststoffen

Katalysator2

Energieverbruik, kWh/1000 m03/uur

Meerverbruik aan brandstof door de hogere drukval van de katalysator (afhankelijk van het ontwerp 0 – 5%). Het vermogen van de motor vermindert met 1 – 2%.

Elektriciteitskosten, EUR/1000 m03/uur

-

Kostenbepalende parameters

Motorgrootte, debiet

Baten

In principe geen