Sproeitoren/Rotatiewasser/Dynamische wasser

Natuurlijk vervangingsmoment

Nee

Toepasbaarheid

De wasser wordt vooral toegepast voor het afvangen van zeer kleine stofdeeltjes (< PM10).

Andere goed oplosbare watercomponenten zoals HF, HCl en SO2 kunnen ook efficiënt worden afgevangen.

Breed toepassingsgebied in onder meer de volgende sectoren:

 • chemische industrie voor de afscheiding van stof en aërosolen
 • metaalindustrie voor diverse soorten afgassen
 • afvalverbrandingsinstallaties
 • vergassingsprocessen
 • aardappelverwerkende industrie voor de verwijdering van zetmeel
 • glasindustrie
 • gieterijen
 • sinterprocessen
 • droogprocessen
 • kunstmestproductie
 • farmaceutische industrie
 • kunststofindustrie
componenten

Verwijderde componenten

Verwijderings efficiëntie1, %

Restemissie, mg/m03

Validatiekengetal

PM10

70-992

<10

2

1 Afhankelijk van de specifieke configuratie en bedrijfscondities. Waarden zijn in principe gebaseerd op halfuursgemiddelde waarden.
2 Ook voor deeltjes tot 1 à 2 μm.

randvoorwaarden
Debiet, m03/h 750 – 50.000
Temperatuur, ºC < 200
Stof, g/m03 enkele
Druk, bar laag
Drukval, mbar

laag

Beschrijving

De sproeitoren is een specifiek type stofwasser. De wasvloeistof wordt door middel van een sneldraaiende verstuiverschijf of roterende sproeiers respectievelijk in kleine druppels uiteengeslagen of verdeeld, waardoor een groot contactoppervlak tussen druppels en gas ontstaat. Er zijn ook uitvoeringen van sproeitorens zonder draaiend schoepenwiel. Het gas wordt tangentieel (schuin aan de zijkant) in de ontstoffingskamer geleid. Door centrifugale krachten en de roterende verstuiving worden stofdeeltjes naar de wand van de wasser gesleurd, waardoor een hoog afscheidingsrendement haalbaar is. Het afgescheiden stof moet worden ontwaterd en afgevoerd.

Principeschema

Rotatiewasser

Financiële aspecten

Investeringen, EUR/1.000 m03/uur

5.000 - 25.000

Operationele kosten

1.000 - 30.000

Personeel, uur per week

Circa 1

Reststoffen, EUR/ton

Van 100 – 250 afhankelijk van type afval

Energieverbruik, kWh/1.000 m03/uur

Kosten behandeling afvalwater 0,4 - 2,7 afhankelijk van uitvoering

Baten

Geen

1 Voor debieten > 10.000 m03/h geldt een opschaalfactor tot de macht 0,3 (extra kosten = prijs0,3 voor extra debiet boven 10.000 m03/h).

1 Voor debieten > 10.000 m03/h geldt een opschaalfactor tot de macht 0,3 (extra kosten = prijs0,3 voor extra debiet boven 10.000 m03/h).

Uitgebreide beschrijving

Varianten

Voor een meer uitgebreide beschrijving van varianten van deze techniek wordt verwezen naar de gids luchtzuiveringstechnieken opgesteld door VITO (http://www.emis.vito.be).

Installatie: ontwerp en onderhoud

Relatief weinig ruimtebeslag. De aanwezigheid van bewegende delen in de wassectie kan aanleiding geven tot hoge onderhoudskosten.

Monitoring

Om het rendement te meten van de wasser is het nodig de stofconcentratie in- en uitgaand isokinetisch te meten. Voor details wordt hier naar de Nederlandse emissierichtlijn lucht, NeR paragraaf 3.7 en bijlage 4.7 verwezen.

Voor- en nadelen milieu

Specifieke voordelen

 • Waswater kan worden gerecirculeerd zonder gevaar voor verstopping
 • De wasser heeft een lage drukval
 • Kan gebruikt worden voor kleverig, explosief en brandbaar stof
 • Zeer hoog rendement, ook voor zeer kleine deeltjes
 • Ongevoelig voor fluctuerende gasdebieten
 • Zelfreinigend

Specifieke nadelen

 • Relatief hoog energieverbruik
 • Relatief hoge investeringskosten

Hulpstoffen

Water en eventuele toeslagstoffen om de neerslag van de te verwijderen component te verhogen.

Cross Media Effects

 • Afvalwater dat moet worden behandeld of geloosd
 • Reststoffen die na ontwatering moeten worden afgevoerd

Informatiebron

 1. Beschrijving van luchtemissiebeperkende technieken, L26 InfoMil/Tauw, maart 2000
 2. Gids luchtzuiveringstechnieken, VITO 2004/IMS/R/066
 3. IPPC Reference document on Best Available Techniques in Common Waste Water and Waste Gas Treatment / Management Systems in the Chemical Sector, February 2003
 4. Dutch Association of Cost Engineers, editie 25, November 2006
 5. Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR) paragraaf 3.7 en bijlage 4.7, 2008
 6. http://www.frtr.gov/matrix2/section4/4-60.html
 7. Leveranciersinformatie DMT Milieutechnologie