Stofwassing (algemeen)/Natte ontstoffer/Wet dust scrubber

Natuurlijk vervangingsmoment

Nee

Toepasbaarheid

Onder meer in de chemische industrie en asfaltproductie. Voor de specifieke toepassingen, zoals de venturi- en rotatiewasser, wordt verwezen naar de specifieke techniekbladen van de verschillende varianten.

Componenten

Verwijderde componenten

Verwijderings- efficiëntie1, %

Restemissie, mg/m03

Validatiekengetal

(fijn) stof

99

< 10

2

1 Afhankelijk van de specifieke configuratie en bedrijfscondities. Waarden zijn in principe gebaseerd op halfuursgemiddelde waarden. Andere componenten zoals zware metalen en anorganische stoffen kunnen tegelijkertijd worden verwijderd (zie hiervoor ook absorptie).

Randvoorwaarden

Debiet, m03/h

720 – 170.000

Temperatuur, °C

4 - 370

Stof, g/m03

0,2 - 115

Druk, bar

atmosferisch

Drukval, mbar

20 – 50

Beschrijving

Natte stofwassing is een variant op natte gaswassing. De twee meest voorkomende technieken zijn de venturi- en rotatiewassers. Bij natte ontstoffing wordt het stof afgescheiden door intensieve menging van de afgassen met water, meestal in combinatie met afscheiding van de grofste deeltjes door centrifugale kracht. Het gas wordt daarvoor tangentiaal (invoer schuin vanaf de zijkant van de wasser) in de stofwasser gevoerd. De afgevangen vaste stof wordt opgevangen in het onderste deel van de stofwasser. Naast stof kunnen ook anorganische stoffen zoals SO2 en NH3 en VOS worden afgevangen en zware metalen die zich op het stof kunnen bevinden. Het hoofddoel dat hier beoogd wordt met de wasser, is de afvangst van stof.

Principeschema

Stofwassing

Financiële aspecten

Investeringen, EUR/1.000 m03/uur

5.000

Operationele kosten

5.000 - 50.000

Personeel, uur per week

Circa 4

Hulp en reststoffen

Afvoer van afvalstoffen en behandeling afvalwater