Tweetrapsstoffilter/Metaalgaasfilter

Natuurlijk vervangingsmoment

Nee

Toepasbaarheid

Het tweetrapsstoffilter heeft dezelfde toepassingen als het (verbeterde) compactfilter en is primair bedoeld voor afvangen van stof. Het heeft een toepassingsgebied in de volgende sectoren:

 • Afvalverwerkende industrie
 • Chemische industrie
 • Houtindustrie
 • Raffinaderijen
componenten

Verwijderde componenten

Verwijderings–efficiëntie, %

Restemissie, mg/m03

Validatiekengetal

Stof

niet bekend

1 - 20

3

randvoorwaarden

Debiet, m03/h

Tot 75.000 per module

Temperatuur, ºC

Maximaal circa 500

Druk, bar

Atmosferisch

Drukval, mbar

Circa 25

Vochtgehalte

Geen begrenzing bekend

Ingaande concentratie

Geen begrenzing

Beschrijving

Het tweetrapsstoffilter heeft metaalgaas als filtermateriaal. In de eerste trap wordt een filterkoek opgebouwd waarna de filtratie plaatsvindt in de tweede trap. Afhankelijk van de drukval over de filter wordt de tweede trap gereinigd en wordt de luchtstroom gewisseld over de twee trappen. De eerste filter is nu de tweede filter, en vice versa. Het stof valt naar de bodem van de installatie waar het kan worden verwijderd.

Principeschema

Metaalgaasfilter

Financiële aspecten

Investeringen, EUR/1.000 m03/h

40.000

Operationele kosten, kWh/1.000 m03 /h

circa 1,5

Personeel, uur/week

Circa 2

Hulp en reststoffen, EUR/ton

Afvoer als gevaarlijk afval: 150 - 250

Kostenbepalende parameters

Gasdebiet, drukval, afvoer gevaarlijk afval

Baten

Besparing of opbrengst uit teruggewonnen stoffen (bij eventuele recycling van stof)

Uitgebreide beschrijving

Varianten

Een variatie op de standaard tweetrapsstoffilter is een systeem met meer dan twee metaalgaasfilters waarbij eerst een filterkoek wordt opgebouwd voordat het filter in de te reinigen afgasstroom wordt geplaatst. Dit voorkomt dat de reinigingsefficiëntie van de filters lager wordt vlak na het schoonmaken van de filters.

Installatie: ontwerp en onderhoud

De belangrijkste ontwerpparameters zijn afgasdebiet en afgassnelheid door filtermateriaal en tussen de filters. Doordat dit filtermateriaal een hogere belasting kan hebben dan een doekfilter, is er minder filteroppervlak benodigd wat ruimtewinst kan opleveren. Maar omdat het een tweetrapssysteem is wordt dit voordeel teniet gedaan. Er wordt geclaimd dat de extra ruimte door het tweetrapssysteem geheel wordt gecompenseerd door de hogere filterbelasting.

Monitoring

De werking van het filter kan worden gecontroleerd door het meten van de deeltjesconcentratie in het effluentgas. Dit kan met behulp van bijvoorbeeld een isokinetische monstername, UV/doorschijnendheidsmeter etcetera. Temperatuur en druk moeten regelmatig worden gecontroleerd. De drukval over het filter bepaalt wanneer de schoonmaakcyclus moet worden gestart. Regelmatige inspectie van de filters is nodig om verslechtering van de filters en de omkasting te voorkomen, goede toegang tot het filter is dus noodzakelijk. Een stoffilter moet een lekdetectiesysteem met alarm hebben om de goede werking te controleren.

Voor- en nadelen milieu

Specifieke voordelen

 • Hoge efficiëntie voor stof
 • Terugwinning van vaste stoffen mogelijk
 • Modulaire structuur
 • Filtermateriaal behoeft nauwelijks vervanging, volledig stalen ontwerp
 • Filterbelasting hoger dan bij een doekenfilter of compactfilter
 • Ook toepasbaar voor vochtig, kleverig, vezelig of statisch stof
 • Bestand tegen hoge temperaturen (beperkt brandrisico)
 • Mogelijkheid tot warmteterugwinning bij hogere temperaturen

Specifieke nadelen

 • Hogere kosten dan doekenfilter of compactfilter bij gebruik onder omgevingstemperatuur, bij hoge temperaturen geldt dit niet
 • Frequent wisselen tussen de twee compartimenten (bij een normale tweetrapsfilter)
 • Kleppen nodig in een stoffige omgeving; grotere kans op storingen
 • Explosierisico

Hulpstoffen

 • Metaalgaas als filtermateriaal
 • Perslucht voor reiniging van de filters
 • Energiegebruik

Cross Media Effects

Het opgevangen stof kan, afhankelijk van de toepassing, verontreinigd zijn. Bijvoorbeeld bij verbrandingsprocessen kunnen dioxinen en/of zware metalen in het stof aanwezig zijn. Het stof kan dan worden geclassificeerd als gevaarlijk afval.

Informatiebron

 1. Beschrijving van luchtemissiebeperkende technieken, L26 InfoMil/Tauw, maart 2000.
 2. IPPC Reference document on Best Available Techniques in Common Waste Water and Waste Gas Treatment / Management Systems in the Chemical Sector, February 2003.
 3. Dutch Association of Cost Engineers, editie 25, November 2006.
 4. BP Australia, Installs & commisons Pall GSS 3rd stage blow back filter system to reduce RCC flue gas emissions, 2004.
 5. Bioflamm, http://www.bioflamm.de 2008