Zeoliet filter (Adsorptie)/Zeolite filter/Hefiet filter/Hefite

Natuurlijk vervangingsmoment

Nee

Toepasbaarheid

Zeoliet wordt hoofdzakelijk toegepast voor het concentreren van effluentgassen bij spuitcabines, lakproducenten etcetera. Het geconcentreerde afgas kan dan doelgerichter worden behandeld via bijvoorbeeld verbranding of condensatie.

componenten

Verwijderde componenten

Verwijderings-efficiëntie1,%

Restemissie,

mg/m03

Validatiekengetal

VOS

Solventen

NH3

Geur

99

-

-

80 – 95

-

-

-

-

1

-

-

1

1 Afhankelijk van de specifieke configuratie en bedrijfscondities. De werkingsgraad is afhankelijk van: type zeoliet, type VOS, temperatuur afgassen, vochtgehalte van de afgassen.

Randvoorwaarden

Debiet, m03/uur

< 100.000

Temperatuur, °C

< 250

Druk

atmosferisch

Drukval, mbar

-

Vochtgehalte

-

Stof

-

Ingaande concentratie

< 25% LEL1
 1 Onderste explosiegrens van gas.

Beschrijving

Zeoliet is een aluminiumsilicaat, dit kan natuurlijk voorkomen of synthetisch worden gemaakt. Zeolieten zijn een goed adsorptiemiddel voor polaire stoffen. Wanneer het aluminium uit het zeoliet wordt gehaald wordt het hydrofoob waardoor het apolaire stoffen kan adsorberen. Zeoliet kan net als actief kool worden toegepast in gepakte bedden of een injectie/filterdoeksysteem. Het zeoliet heeft een constante adsorptiecapaciteit en kan na gebruik worden geregenereerd.

Principeschema

Zeoliet adsorptie

Financiële aspecten

Investeringen

Sterk uiteenlopend afhankelijk van toepassing en uitvoeringsvorm

Operationele kosten, EUR/ton VOS

1.000 - 3.000

Personeel

-

Hulp en reststoffen, EUR/kg

Hydrofoob zeoliet: 20 - 100

Energieverbruik, kWh/1.000 m03/uur

-

Kostenbepalende parameters

Debiet, filtermateriaal, doekbelasting, geurvracht

Baten

geen

Uitgebreide beschrijving

Varianten

 • Gecombineerde zeoliet met actief kool of polymeren: het actief kool of polymeer kan dienen om hoge concentraties vervuiling op te vangen, waarna het zeoliet kan dienen als laatste reinigingsstap. Dit kan worden bereikt door het gebruik van meerdere bedden, of door een mengeling van adsorbentia in 1 bed.
 • Amalgator: de amalgator is gericht op verwijdering van Hg en dioxines. Het principe berust op adsorptie in een speciaal adsorptiemateriaal gebaseerd op vanadiumoxide. De verwijderingefficiëntie bedraagt 99,8% voor Hg en 99% voor dioxines. Om stofverstopping te voorkomen moet een stoffilter worden voorgeschakeld als de gasstroom veel stof bevat. De amalgator wordt onder andere bij crematoria en houtverbrandingsinstallaties toegepast. Onderdeel van de Amalgator is een regeneratiesysteem. Het systeem maakt continue regeneratie mogelijk waarbij de Hg als vloeistof kan worden teruggewonnen. Bij regeneratie gaat circa 10 % van de katalysator verloren (bij actief kool is dat circa 20%). Momenteel (2008) zijn er circa 35 amalgators opgesteld. De kosten zijn circa een factor 5 hoger dan bij actief kool, de levensduur is echter ook circa 5x zo lang.

Installatie: ontwerp en onderhoud

 • Materiaalkeuze: Staal (behuizing), doekmateriaal
 • Dimensioneringsgrondslag: debiet, te verwijderen componenten, proefopstelling is wenselijk
 • Onderhoud: gemakkelijk, maar zeoliet gevoelig voor verstopping

Monitoring

De efficiency van het systeem kan worden bepaald door het monitoren van de concentraties voor en na de zeoliet. Vluchtige organische stoffen (VOS) kunnen worden gemeten als totaal koolstof door een vlam-ionisatie detector. Een kwalitatieve emissieanalyse kan worden gemaakt door het analyseren met GC/MS.

Voor- en nadelen milieu

Specifieke voordelen

 • Efficiënte VOS-verwijdering
 • Zeer geschikt bij lage VOS-concentraties
 • Simpele en robuuste technologie
 • Geschikt voor discontinue processen
 • Gemakkelijke plaatsing en onderhoud

Specifieke nadelen

 • Stof kan voor verstoppingen zorgen
 • Mengsels van componenten kunnen voor een snelle doorslag zorgen
 • Risico van branden in het bed (ketonen, terpentijnen, etcetera)

Hulpstoffen

Het zeoliet hoeft slechts af en toe te worden vervangen bij regeneratieve toepassingen. Meestal bedraagt de garantie op de levensduur 5 jaar. Vanwege de hoge kostprijs worden zeolieten normaal niet voor eenmalig gebruik ingezet.

Afhankelijk van het gebruikte systeem is er stoom, inert gas, koelvloeistof of warmte nodig.

Cross Media Effects

Sporadisch moet afgewerkt zeoliet worden gestort.

Bij stoomregeneratie wordt vervuild afvalwater geproduceerd (4 – 6 m03/ton geregenereerd zeoliet).

Informatiebron

 1. Beschrijving van luchtemissiebeperkende technieken, L26 InfoMil/Tauw, maart 2000
 2. Gids luchtzuiveringstechnieken, VITO 2004/IMS/R/066
 3. Zeolite a versatile air pollutant adsorber, EPA, 456/F-98-00, July 1998
 4. Amalgator, Vermeulen Product engineering, Deventer 2008