Kopie van Technieken voor beperking luchtemissie


Voor veel industriële processen zijn nageschakelde technieken nodig om te kunnen voldoen aan de emissie-eisen. Te vergelijken informatie over emissiebeperkende technieken is essentieel bij het kiezen van geschikte maatregelen. Deze factsheets geven inzicht in de werking en de milieu- en financiële aspecten van de gangbare technieken voor beperking van emissie naar de lucht.