Gelijkwaardig beschermingsniveau

Bedrijven mogen alternatieve maatregelen toepassen. De alternatieve maatregel moet wel gelijkwaardig zijn aan de maatregel die in het Activiteitenbesluit staat.

In het Activiteitenbesluit staan gekwantificeerde en gekwalificeerde doelvoorschriften. In de Activiteitenregeling staat het merendeel van de maatregelen in de vorm van middelvoorschriften. Deze maatregelen zijn onderscheiden in erkende maatregelen (gekoppeld aan een gekwantificeerd doelvoorschrift) en verplichte maatregelen.

Verplichte maatregelen

Aan verplichte maatregelen zit geen gekwantificeerd doelvoorschrift gekoppeld. Bij geurvoorschriften is dit eigenlijk altijd het geval. Het doelvoorschrift is dan 'voldoen aan een aanvaardbaar hinderniveau'.

Het bedrijf mag op basis van artikel 1.8 van het een alternatieve maatregel toepassen. Hierbij toont het bedrijf aan dat de alternatieve maatregel een gelijkwaardig niveau van milieubescherming biedt. Het bedrijf moet wel vooraf toestemming krijgen van het bevoegd gezag.

Meer informatie over verplichte maatregelen staat op een aparte webpagina.

Erkende maatregelen

Aan erkende maatregelen zit een gekwantificeerd doelvoorschrift gekoppeld. Voor geur is dit alleen het geval bij de activiteit 'stedelijke behandeling van afvalwater'. Deze activiteit moet voldoen aan de geurbelasting genoemd in het Activiteitenbesluit.

Van erkende maatregelen staat vast dat deze voldoen aan het doelvoorschrift. Voorwaarde is wel dat het bedrijf de erkende maatregel op een goede manier toepast. Ook in dit geval mag het bedrijf een alternatieve maatregel toepassen. Het bedrijf hoeft hiervoor niet vooraf toestemming te vragen aan het bevoegd gezag. Wel moet het bedrijf op verzoek van het bevoegd gezag aantonen dat de alternatieve maatregel gelijkwaardig is. Deze verplichting volgt uit artikel 2.8 lid 1 en 2 van het Activiteitenbesluit.

Meer informatie over erkende maatregelen staat op een aparte webpagina.

Beoordeling gelijkwaardigheid

Het bedrijf toont dus in beide gevallen de gelijkwaardigheid van de alternatieve maatregel aan. Het bevoegd gezag beoordeelt deze gelijkwaardigheid. Bij een gekwantificeerd doelvoorschrift toont het bedrijf met een geurrapport aan dat de alternatieve maatregel voldoet aan het doelvoorschrift. Is er geen gekwantificeerd doelvoorschrift aanwezig, dan is de beoordeling op gelijkwaardigheid lastiger.

Overheden kunnen over hun conceptbesluit advies inwinnen bij de "Deskundigenpool gelijkwaardigheid Activiteitenbesluit".