Beperken van de geurimmissie

Een andere mogelijkheid om geuroverlast te verminderen is het verlagen van de geurimmissie op leefniveau. Dit kan door:

Verhogen van de emissiepunten

Door verhoging van de schoorstenen emitteert het bedrijf de afgassen op een grotere hoogte. Hierdoor bereikt het bedrijf een grotere verdunning van de geurconcentratie op leefniveau. Daarnaast vermindert deze maatregel de negatieve invloed van gebouwen en obstakels op de verspreiding.

Een hogere schoorsteen is niet altijd nodig. De maximum hoogte van een schoorsteen kan begrenst worden door financiële of technische argumenten maar ook door het bestemmingsplan.

Vergroten van de uittreesnelheid

Door de snelheid van uittreding (impuls) van het afgas te vergroten, neemt de effectieve hoogte waarop de geurstoffen vrijkomen toe. Dit verbetert de geurverspreiding. Kort gezegd: door de impulspluimstijging te vergroten, stijgt de 'effectieve emissiehoogte'.

Vergroting van de uittreesnelheid is mogelijk door:

  • een kleinere uitstroomopening, bijvoorbeeld een vernauwende kap op een schoorsteen. Dit vergt meer energie van de ventilator. Neem dit mee bij de BBT-beoordeling.
  • het afgasvolume per tijdseenheid vergroten, bijvoorbeeld door verschillende afgasstromen samen te voegen. Let wel, dit kan extra energie kosten en betekent mogelijk het verdunnen van een afgasstroom. Verdunnen van een afgasstroom is bij schadelijke stoffen niet toegestaan. Al deze aspecten spelen een rol in de BBT-afweging.
  • met een stijgspiraal om de schoorsteen een extra windlift meegeven aan de pluim.

De uittreesnelheid kan beperkt worden verhoogd. Een uittreesnelheid tot 10 m/s is mogelijk, 15 m/s is hoog, 20 m/s is zeer hoog en 25 m/s is onwaarschijnlijk hoog. Uittreesnelheden hoger dan ongeveer 17 m/s geven een fluitend geluid en komen alleen al om die reden weinig voor. Bij waarden van 10 m/s of meer is het dus extra van belang om te controleren of de gebruikte gegevens kloppen en overeenkomen met de feitelijke situatie.

Vergroten van de warmte-inhoud

Door de warmte-inhoud van het afgas stijgen de rookgassen na uittreding voor ze zich horizontaal verspreiden. Dit effect wordt 'thermische pluimstijging' genoemd. Door de warmte-inhoud te vergroten, neemt de thermische pluimstijging toe; de 'effectieve emissiehoogte' wordt hoger. Dit verbetert de geurverspreiding.

Als de temperatuur van de pluim gelijk is aan de temperatuur van de omgeving is de transporthoogte gelijk aan de bouwhoogte van die schoorsteen. Vergroting van de thermische pluimstijging kan door:

  • gebruik van restwarmte om afgassen te verwarmen
  • samenvoegen met warme afgasstromen

Let wel, dit kan extra energie kosten en het verdunnen van een afgasstroom met schadelijke stoffen is niet toegestaan. Daarnaast is het beter om de restwarmte nuttig te gebruiken (energiebesparing). Al deze aspecten spelen een rol in de BBT-afweging.