Geurneutraliserende middelen

Het kan voorkomen dat een bedrijf geurneutraliserende middelen wil toepassen om de geuremissie te verminderen. Een geurneutraliserend middel wordt door verneveling toegevoegd aan geurhoudende lucht in het afgaskanaal of in de open lucht. Het doel is de geurmoleculen af te breken, in te kapselen of te maskeren. Het toepassen van geurneutraliserende maatregelen is onwenselijk, omdat het bedrijf hierdoor extra stoffen in het milieu emitteert.

  • Activiteiten met het geurvoorschrift 'doelmatige ontgeuringsinstallatie'
  • Geurneutraliserende middelen
  • Onderzoek naar werking van geurneutraliserende middelen

Activiteiten met het geurvoorschrift ‘doelmatige ontgeuringsinstallatie’

Veel activiteiten in het Activiteitenbesluit hebben het geurvoorschrift 'doelmatige ontgeuringsinstallatie'. Het Activiteitenbesluit staat voor deze activiteiten het gebruik van geurneutraliserende middelen niet toe. Het gebruik van geurneutraliserende middelen beschouwt het Activiteitenbesluit niet als een doelmatige ontgeuringsinstallatie. Dit blijkt uit de nota van toelichting van 2007: "Indien een ontgeuringsinstallatie wordt geïnstalleerd moet deze de geurdragende componenten daadwerkelijk afvangen en geur niet door het vermengen met andere stoffen maskeren".

Geurneutraliserende middelen

In de praktijk gaat het bij geurneutraliserende middelen om een grote verscheidenheid aan vloeistoffen. Ook de werking van deze stoffen verschilt sterk: maskering, absorptie of omzetting. De neutraliserende stoffen die in een gaswasser gebruikt, zoals zuur en loog, vallen niet onder de geurneutraliserende middelen. De natte wasser behoort tot de nageschakelde technieken.

Toepassing van een geurneutraliserende middel kan leiden tot stoffen in de buitenlucht die er niet thuishoren. Dit kan zowel het geurneutraliserende middel zelf zijn als de reactieproducten die ontstaan bij de toepassing van het geurneutraliserende middel. De hoeveelheden geurneutraliserende middelen en de reactieproducten die hierbij in de buitenlucht komen, zijn in het algemeen onbekend. Het toepassen van geurneutraliserende maatregelen is dus niet wenselijk. Het bedrijf emitteert hierdoor namelijk extra stoffen in het milieu.

Bij een geurneutraliserende middel wil de leverancier meestal de samenstelling uit commerciële overwegingen geheim houden. Hierdoor is over de samenstelling en de werking van de stoffen weinig bekend. Het gaat bij geurneutraliserende middelen voornamelijk om vloeistoffen die bestaan uit vluchtige organische stoffen. Leveranciers omschrijven de aard van deze vloeistoffen vaak als:

  • maskeringsvloeistoffen
  • enzymen
  • alcoholhoudende vloeistoffen
  • vloeistoffen op basis van etherische oliën

Hierbij is het soms mogelijk om een globale samenstelling van deze stoffen te verkrijgen. Daarnaast zijn er ook stoffen op de markt waarvan de aard en/of de samenstelling geheel onduidelijk is.

Voorbeeld lokaal beleid geurneutraliserende middelen

De provincie Zuid-Holland en de DCMR hebben in samenwerking met InfoMil en het RIVM een beleidsdocument opgesteld: Bijlage VI, Geur Neutralisatie Middelen, beleidsdocument Provincie Zuid-Holland, nov 2010. Het beleidsdocument beschrijft hoe het bevoegd gezag bij vergunningaanvragen met dit soort middelen kan omgaan. Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland heeft dit document op 16 november 2010 vastgesteld.

Dit beleid staat het gebruik van een geurneutraliserende middel alleen onder strikte voorwaarden toe. De provincie Zuid-Holland moet zich aan dit document houden bij het beoordelen van het gebruik van geurneutraliserende maatregelen. Voor zover bekend is de provincie Zuid-Holland de enige overheidsorganisatie die voor dit onderwerp beleid heeft vastgesteld.

Onderzoeken naar werking geurneutraliserende middelen

Een 3-jarige studie in Frankrijk gaat in op de werking van 26 geurneutraliserende middelen (A. Bruchet, V. Decottignies, G. Filippi, 'Efficiency of masking agents: outcome of a 3 year study at pilot and full scales', CIRSEE, France). De studie toont geen statistisch verantwoord neutraliserend effect aan op basis van de aanwezigheid van aldehyden in geurneutraliserende middelen. Producten die wel een maskerende werking hadden, zorgden voor een toename van de geuremissie.

Een onderzoek in België gaat over één geurneutraliserend middel bij een bedrijf dat citroenzuur produceert (I. Bilsen and R. De Fré, evaluation of a neutralizing agent applied on a colling tower at a citric acid production plant, VITO, Belgium). Het rapport concludeert dat het geurneutraliserend middel voor een toename van de geuremissieconcentratie zorgde.