Nageschakelde technieken

Voorkomen of voldoende beperken van de geuremissie is niet altijd mogelijk zonder nageschakelde technieken. Kijk dan of het bedrijf met toepassing van een nageschakelde techniek de geuremissie kan reduceren. Een eerste aandachtspunt daarbij is het gecontroleerd afzuigen van de geurbron. De afzuiginstallatie voert het afgas af naar de geurbehandelingsinstallatie.

De techniek is in staat om de gewenste geurverwijdering te behalen. Dat betekent dat inzicht moet bestaan in:

  • de samenstelling van het afgas
  • de concentratie van de geurcomponenten
  • de temperatuur
  • de druk
  • de relatieve vochtigheid

Zie ook de informatie in de Factsheets Luchtemissiebeperkende technieken.

Voorreiniging vaak wenselijk

In veel gevallen is het wenselijk een voorreiniging toe te passen. De voorreiniging verwijderd stof, water, vet en andere verontreinigingen. Dit voorkomt dat de apparatuur en toevoerleidingen snel vervuilen of ontregeld raken.

Voorreiniging zorgt ook voor het zo effectief mogelijk laten werken van de geurbestrijdingsapparatuur door regulatie van temperatuur en vochtgehalte. Daarnaast heeft voorreiniging een nivellerend effect op de geurconcentratie, wat de nageschakelde techniek ten goede komt.

In een aantal gevallen verwijderd een effectieve voorreiniging al een aanzienlijk deel van de geurvracht.

Welke nageschakelde technieken zijn er?

Nageschakelde technieken voor geurbestrijding zijn over het algemeen dezelfde technieken ter bestrijding van andere luchtemissies. Afhankelijk van de aard van de stoffen die de geur veroorzaken en de afgascondities zijn er diverse technieken beschikbaar.

Technieken voor het beperken van geuremissies zijn: adsorptie (vooral actief kool), gaswasser (absorptie; zuur- en loogwasser), naverbrander, biofilter, condensor en koude oxidatie. Daarnaast zijn er nog nageschakelde technieken die in eerste instantie niet bedoeld zijn om geur te verwijderen. Wel kunnen deze technieken deels bijdragen aan de vermindering van geuremissies. Dit zijnstofwassers en mistfilters.

Meer informatie over de verschillende technieken en de hiervoor geldende eisen, leest u op de webpagina: Factsheets Luchtemissiebeperkende technieken.


Factsheets Luchtemissiebeperkende technieken

Deze factsheets geven technische informatie over nageschakelde techniekenter bestrijding van luchtverontreiniging. De overzichtstabel geeft aan welke technieken gebruikt kunnen worden om geuremissies te beperken.