Voorbeeld biotechnologisch productiebedrijf

Scenario s met investeringskosten

  • BASIS-scenario ('zekere' maatregelen) ƒ 6,8 miljoen
  • KE-scenario (extra maatregelen én kosteneffectief) ƒ 7,1 miljoen
  • MAX-scenario (kosteneffectiviteit heeft een ondergeschikte rol, maatregel met grootst mogelijke geurreductie) ƒ 21 miljoen

Het aangevraagde scenario is het KE-scenario.

Kosteneffectiviteit

Om een zo volledig mogelijk inzicht te verkrijgen is de kosteneffectiviteit vastgesteld op basis van twee typen berekeningen:

  1. kosteneffectiviteit op basis van emissiereductie
  2. kosteneffectiviteit op basis van immissiereductie

De resultaten van de berekening volgens benaderingswijze 2 zijn:

  • De referentiesituatie vóór saneringsmaatregelen heeft een gemiddelde immissieconcentratie van 14 ge/m3 (98-percentiel). Deze immissieconcentratie komt voor op drie punten met veel klachten.
  • BASIS-scenario 4,3 ge/m3 (98-percentiel). De investeringskosten bedragen ƒ 690.000,- per gereduceerde eenheid (ge/m3).
  • KE-scenario 3,3 ge/m3 (98-percentiel). De investeringskosten bedragen ƒ 300.000,- per gereduceerde eenheid (ge/m3).
  • Het MAX-scenario 2,7 ge/m3 (98-percentiel). De investeringskosten bedragen ƒ 24 miljoen per gereduceerde eenheid (ge/m3).

De afname van de geurconcentratie is kwalitatief een aanwijzing voor de hinderafname. De immissiebenadering geeft het volgende beeld. De kosten voor vermindering van de geurconcentratie in het MAX-scenario stijgen zeer sterk. Dit terwijl de afname van hinder relatief gering is.

Behaalde geurreductie

Het bedrijf geeft in de vergunningaanvraag aan voor de continue bronnen het maatregelenpakket volgens het KE-scenario te zullen treffen. Het bedrijf bereikt hiermee een geurcontour van bijna 5 ge/m3 als 98-percentiel op de dichtst bijgelegen woningen. In 1999 lagen 11.340 woningen binnen de 5 ge/m3 als 98-percentiel. Dit is een waarde waarbij volgens de geursaneringsstudie ernstige hinder kan voorkomen. Na het treffen van genoemde maatregelen liggen nog 29 woningen binnen de 5 ge/m3 als 98-percentiel. Dit is een verbetering van meer dan 99%.

Conclusie

Provincie Zuid-Holland is van mening dat het maatregelenpakket volgens het KE-scenario voldoet aan BBT. Het treffen van drie aanvullende maatregelen die leiden tot het MAX-scenario komt vooral uit het oogpunt van kosteneffectiviteit niet in aanmerking. Provincie Zuid-Holland deelt deze mening van de vergunningaanvrager.