Voorbeeld Bierbrouwerij

In dit voorbeeld gebruikt de provincie informatie uit de inmiddels vervallen bijzondere regeling Bierbrouwerijen (pdf, 88 kB). Het voorbeeld is wel bruikbaar voor hoe het bevoegde gezag kosteneffectiviteit kan bepalen bij geurhinder.

Aanvullende gegevens op de aanvraag

In de aanvraag geeft de bierbrouwer de kosten voor een naverbrander aan:

  • Investeringskosten ongeveer 550.000,- euro (kostenpeil 1999).
  • Kosten voor de bedrijfsvoering 87.000 euro per jaar (kostenpeil 1999).

Aanvullende maatregelen die voldoen aan BBT

Naverbranding is een mogelijke aanvullende maatregel ter verdere terugdringing van de geuremissie van de wortketels. De bierbrouwer noemt deze maatregel in hun stappenplan. Ook de bijzondere regeling voor bierbrouwerijen noemt deze maatregel.

Bij het nemen van maatregelen geldt in zijn algemeenheid het BBT-principe. Dit betekent dat het bevoegd gezag ook de kosteneffectiviteit van de maatregel meeweegt. Voor de beoordeling van de kosteneffectiviteit van geurhinderbestrijdingsmaatregelen bestaat geen landelijk geaccepteerd beoordelingssysteem. Provincie Zuid-Holland beperkt zich daarom tot de afweging of er aanvullende maatregelen mogelijk zijn. Ook kijkt de provincie of vervolgens het te bepalen milieurendement in verhouding staat tot de kosten.

Of er aanvullende maatregelen mogelijk zijn staat hier niet ter discussie. Zowel de brouwer als de bijzondere regeling beschouwen naverbranding als technisch haalbaar. Hierdoor neemt de geurreductie van wortdampen toe van 97% naar 99%. Deze extra geurreductie zal naar de mening van de Provincie Zuid-Holland voldoende zijn om de overschrijding van de geurgrenswaarden in de omgeving van de bierbrouwerij teniet te doen. Door toepassing van condensatie en naverbranding is de totale geurreductie op immissieniveau ongeveer 99%.

Kostenafweging

Aangetoond is dat het bedrijf de geurhinder technisch tot een aanvaardbaar niveau kan terugbrengen. De kosten hiervoor bedragen 87.000 euro aan milieujaarkosten. Gezien de omvang van de aangevraagde productie (13 miljoenhectoliter) vindt de provincie Zuid-Holland de genoemde jaarkosten niet onredelijk. Deze kosten komen neer op ongeveer 0,002 eurocent per 30 cl (flesje) bier.

Conclusie

Provincie Zuid-Holland concludeert daarom dat naverbranding de geurhinder in de omgeving van de brouwerij terugdringt tot op een aanvaardbaar niveau. De daarmee gemoeide kosten vindt de provincie Zuid-Holland redelijk.