Kennisalliantie Geur Overheden (KaGO)

De Kennisalliantie Geur Overheden (KaGO) is een initiatief van provincies en omgevingsdiensten. In het KaGO zitten geurspecialisten van omgevingsdiensten.

De KaGO-leden delen kennis over geuremissies van industriele bedrijven, lokaal geurbeleid, ontwikkelingen in wet- en regelgeving, stemmen geurzaken op elkaar af en ondernemen zonodig gezamenlijk actie richting andere organisaties. Zo zijn bijvoorbeeld de webpagina's over de diervoederindustrie voorgelegd aan het KaGO. Ook worden ontwikkelingen van de omgevingswet besproken en levert het KaGO hier input op.

Het KaGO is een informele groep en heeft van zichzelf geen status. Het KaGO vergadert twee keer per jaar in Utrecht. De volgende omgevingsdiensten zijn (agenda)lid van het KaGO:

  • Omgevingsdienst Groningen, RUD Drenthe en FUMO
  • Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
  • RUD Utrecht
  • Omgevingsdienst Regio Utrecht
  • Omgevingsdienst Regio Nijmegen
  • DCMR
  • Omgevingsdienst Zuidoost Brabant
  • RUD Zeeland
  • Provincie Limburg