Lokaal geurbeleid (provincie)

Verschillende lokale overheden geven op lokaal niveau invulling aan het Nederlandse geurbeleid. De kaart hieronder geeft aan welke provincies lokaal geurbeleid hebben.

Ook gemeenten kunnen lokaal geurbeleid hebben. Een voorbeeld is het lokale geurbeleid van de gemeente Helmond. Het is daarom handig om bij uw eigen gemeente te controleren of deze geurbeleid heeft opgesteld.

Nederland provincie Groningen provincie Friesland provincie Drenthe provincie Overijssel provincie Flevoland provincie Noord-Holland provincie Utrecht provincie Zuid-Holland provincie Zeeland provincie Noord-Brabant provincie Gelderland provincie Limburg

Hotspots

provincie Groningen

Deze provincie heeft geurbeleid.

provincie Friesland

geen provinciaal geurbeleid

provincie Drenthe

geen provinciaal geurbeleid

provincie Overijssel

Deze provincie heeft geurbeleid.

provincie Gelderland

Deze provincie heeft geurbeleid.

provincie Flevoland

Deze provincie heeft geurbeleid.

provincie Utrecht

geen provinciaal geurbeleid

provincie Noord-Holland

Deze provincie heeft geurbeleid.

provincie Zuid-Holland

Deze provincie heeft geurbeleid.

provincie Zeeland

Deze provincie heeft geurbeleid.

provincie Noord-Brabant

Deze provincie heeft geurbeleid.

provincie Limburg

geen provinciaal geurbeleid


Vergelijking provinciaal geurbeleid

De provincie Groningen heeft een vergelijkingsonderzoek uitgevoerd naar het effect van verschillend provinciaal geurbeleid, op een vergunningaanvraag van een co-vergistinginstallatie met een capaciteit van 100.000 ton per jaar.