Provincie Noord-Holland

Het geurbeleid van de provincie Noord-Holland staat in de Beleidsregel beoordeling geurhinder inrichtingen provincie Noord-Holland. Dit beleid beschrijft hoe de provincie geur beoordeelt bij vergunningaanvragen door bedrijven.

Geurbeleid provincie Noord-Holland

Het geurbeleid van de provincie Noord-Holland gaat uit van hedonisch gewogen richt- en grenswaarden voor bestaande en nieuwe activiteiten.

richt- en Grenswaarde Bestaande activiteit in OUE(H)/m3

soort object

98-percentiel

99,9-percentiel

richt waarde

grens waarde

richt waarde

grens waarde

geurgevoelig 0,5 1 2 4
minder geurgevoelig 1 2 4 8
overige geurgevoelig 10 20 40 80
grenswaarden nieuwe activiteit in OUE(H)/m3

soort object

98-percentiel

99,9 percentiel

geurgevoelig 0,5 2
minder geurgevoelig 1 4
overie geurgevoelig 10 40

Geurgevoelig object

Voor het beschermingsniveau van het geurgevoelig object maakt de provincie onderscheidt in drie categorieën:

  • geurgevoelig: bijvoorbeeld aangesloten woonbebouwing, ziekenhuizen scholen.
  • minder geurgevoelig: bijvoorbeeld bedrijfswoningen, winkels, woningen in het landelijk gebied
  • overige geurgevoelig:  een object uit de categorie minder geurgevoelig die ligt op een bedrijventerrein voor type C inrichtingen

Gemeentelijk geurbeleid

Gemeenten kunnen ook geurbeleid hebben. Zo heeft de gemeente Zaanstad geurbeleid opgesteld voor bedrijven.