Evaluatie Handleiding Geur en NTA 9065

Begin dit jaar, op 12 februari 2013, hebben InfoMil, NEN en de VVM een landelijk geurcongres georganiseerd om de documenten Handleiding Geur en NTA 9065 “Meten en rekenen geur” te presenteren.

Het is de bedoeling dat NTA 9065 in de tweede helft van 2014 officieel wordt geëvalueerd door NEN en de werkgroep NTA 9065. Over de resultaten daarvan en over de ervaringen met de toepassing van de Handleiding Geur zal dan volgens planning in 2015 weer een landelijk geurcongres worden georganiseerd.

De bijeenkomst op 26 november a.s. georganiseerd door Robert ’t Hart van NSL is dus geen officiële evaluatie van deze documenten.